Juhannuksen ostoetu – säästä jopa 120 €!* Lue lisää.

Ladataan

Antifouling -maali Hempel Blakes Cruising Musta 7100N 0,75 l

= 0,750 l
Vertailuhinta: 3720 €/l
2790Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (5 kpl)
Toimitusaika keskimäärin 1-4 arkipäivää. Haja-asutusalueille 2-8 arkipäivää.
Saatavilla tavarataloista
Espoo (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (16 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (11 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tuote ostettavissa tavaratalosta.

Tuotetta ei voi tilata noudettavaksi tavaratalosta.

Osta lisäksi:
Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Blakes Cruising 7100N on kuparioksidipohjainen, puolikova antifouling-maali (liukenematon matriisi), josta kuparia liukenee vähän. Saavuttaa lopullisen sävynsä noin viikon vedessä olon jälkeen. Valmisväri musta.

Antifouling-maalina lasikuitu-, puu-, vaneri- ja teräs- ja betoniveneille. Älä käytä alumiini- tai muilla kevytmetallipinnoilla. Korroosioriski suorassa yhteydessä. Kylmille ja lauhkeille vesialueille. Aluksille, jotka liikennöivät merellä tai murtovesi- alueilla. Tuotetta ei saa käyttää makeassa vedessä tai kalankasvatuslaitteissa. Ruiskumaalaus ei ole sallittu.

Suositeltavat maalauskerrat: Siveltimellä/telalla/maalaustyynyllä: 3-5 kerrosta.

Tekniset tiedot

Ohenne ja työvälineiden pesu: Hempel´s Thinner 08080
Peittävyys: n. 13,3 m²/l - 40 mikronia
Kiilto: Puolihimmeä
Kuivumisaika 10°C: Kosketuskuiva n. 10 h, ylimaalattavissa n. 9 h kuluttua
Kuivumisaika 20°C: Kosketuskuiva n. 5 h, ylimaalattavissa n. 5 h kuluttua
Alin käyttölämpötila: 5°C

Tuote sisältää raskaita pigmenttejä. Sekoita hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Pidä ohentaminen vähäisenä varmistaaksesi oikea kalvonpaksuus. Vesillelaskua ei saa tehdä ennen kuin viimeinen kerros on kuivunut 24 h. Blakes Cruising 7100N voidaan jättää kuiville 3 kuukauden ajaksi maalauksesta. Mikäli uusi kerros Blakes Cruising 7100N levitetään, pitkään likaisessa ympäristössä olleelle pinnalle, poista ilmestynyt lika makeavesihuuhtelulla ja anna pinnan kuivua ennen ylimaalausta.

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
dikuparioksidi
liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;Matalalla kiehuva teollisuusbensiini -täsmentämätön

Signalord: Fara
Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H302 - Skadligt vid förtäring.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
koppar(I)oxid
solventnafta (petroleum), lätt aromatisk

Nimi Antifouling -maali Hempel Blakes Cruising Musta 7100N 0,75 l
Tuotenumero 60190145
Väri Musta
Venemaalit Antifouling- ja pohjamaalit
Komponenttien lukumäärä 1 -komponenttinen
Venetyyppi Lasikuituvene, Puuvene
Kiiltoaste Puolihimmeä
Purkkikoko 0,75 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Antifouling -maali Hempel Blakes Cruising Musta 7100N 0,75 l
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

3076+ Tyytyväistä asiakasta!

3554 arvostelua