Lataa
Desinfioiva Lattianpesuaine Nilfisk Combi 500 ml
9 95

Desinfioiva Lattianpesuaine Nilfisk Combi 500 ml

Nilfisk desinfioiva yleispesuaine soveltuu kaikille koville lattiapinnoille, jotka kestävät kostean pesumenetelmän. Pesuaine on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Nilfisk Combi Washer - imuroivan lattiapesurin kanssa. Pakkaus sisältää 500 ml pesuainetiiv...
995 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Desinfioiva Lattianpesuaine Nilfisk Combi 500 ml

Nilfisk desinfioiva yleispesuaine soveltuu kaikille koville lattiapinnoille, jotka kestävät kostean pesumenetelmän.

Pesuaine on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Nilfisk Combi Washer - imuroivan lattiapesurin kanssa. Pakkaus sisältää 500 ml pesuainetiivistettä, joka laimennettuna riittää noin 16 pesuainesäiliölliseen.

Tutkittu ja sertifioutu desinfioiva vaikutus. Tehoaa myös viruksiin.

Tuotenumero 61393637
EAN-koodi 5715492225743
Tuotemerkki Nilfisk
Tilavuus (l) 0,5
Soveltuvuus Puu, Parketti
Käyttötapa Tiiviste

Huomiosana:
Vaara

Vaaralausekkeet:
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvallisuus:
Yleiset:
P101, Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102, Säilytä lasten ulottumattomissa.

Ennaltaehkäisy:
P273, Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P264, Pese kädet ja altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280, Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/suojavaatetusta.

Pelastustoimenpiteet:
P310, Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P305+P351+P338, JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Varastointi:
-

Jätteiden käsittely:
P501, Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Sisältää:
didecyldimethylammonium chloride
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Signalord:
Fara

Faroangivelser:
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Allmänt:
P101, Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102, Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:
P273, Undvik utsläpp till miljön.
P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P280, Använd skyddshandskar/ögonskydd/skyddskläder.

Åtgärder:
P310, Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305+P351+P338, VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaring:
-

Avfall:
P501, Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller:
didecyldimethylammonium chloride
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja