Lataa
Fluoresoiva Pintalakka Styl Yellow
7 50

Fluoresoiva Pintalakka Styl Yellow

Nopeasti kuivuva fluoresoiva akryylinen lakkaspray sisäkäyttöön. Tarkoitettu käytettäväksi muiden akryylipohjaisten aerosolipinnoitteiden päällä antamaan hohtavaa efektiä. Antaa koristeellisen fluoresoivan pinnan, paras hohtava efekti saavutetaan levitet...
750 
18.75 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.4 l

Fluoresoiva Pintalakka Styl Yellow

Nopeasti kuivuva fluoresoiva akryylinen lakkaspray sisäkäyttöön. Tarkoitettu käytettäväksi muiden akryylipohjaisten aerosolipinnoitteiden päällä antamaan hohtavaa efektiä.

Antaa koristeellisen fluoresoivan pinnan, paras hohtava efekti saavutetaan levitettynä valkoisen maalipinnan päälle. Soveltuu useimmille pinnoille, kuten puulle, metallille ja muoville. Sisäkäyttöön.

Tuotenumero 61286560
EAN-koodi 5413436021870
Tuotemerkki Styl
Väri Keltainen
Efektituotteet

Efektituotteet ovat erikoismaaleja, joilla voi luoda persoonallisia efektejä. Struktuuripinnoiteet ja metallinhohtoiset maalit sopivat loistavasti esimerkiksi tehosteseinän luomiseen. Liitutaulu- tai magneettimaalien avulla taas huoneeseen saa hauskoja ja käytännöllisiä yksityiskohtia.

Kyllä
Soveltuvuus Puupinta, Metalli, Betonipinta, Rappauspinta, Tasoitepinta, Tiilipinta, Pahvipinta, Lastulevypinta, Kipsilevypinta, Kartonkipintainen lastulevy, Puukuitulevypinnat
Käyttökohde Huonekalut, listat ja kalusteet
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 400 ml
Ohenne Ei ohennusta
Peittävä/Kuultava

Peittävä maali peittää kokonaan maalattavan pinnan. Kuultava maali taas jättää alla olevan pinnan, esimerkiksi puun syyt, näkyviin. Kuultavan pinnan peittävyys määräytyy käsiteltyjen kerrosten mukaan.

Kuultava
Riittoisuus 1-2 m²/purkki

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222, H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä
kuumennettaessa.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P210 - Suojaa lämmöltä,kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P261 - Vältä höyryn tai suihkeen hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta: käsineet: neopreeni tai nitriilikumi, suojalasit sivusuojilla.
P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P313 - Hakeudu lääkäriin.
P410 + P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara
H222, H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Läs etiketten före användning.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P261 - Undvik att inandas ångor/sprej.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 - Vid bestående ögonirritation:
P313 - Sök läkarhjälp.
P410 + P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja