Lataa
Katonpesuaine Ormax Tehopesu 5 l
59 00

Katonpesuaine Ormax Tehopesu 5 l

Ormax Tehopesu on tehokas katonpuhdistaja. Se soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn, tai vaihtoehtoisesti sillä voi käsitellä paikallisesti paljon kasvillisuutta keränneitä tai likaisia kohtia kuten savupiipun tai liesituulettimen poistoputken ymp...
5900 
11.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 5 l

Katonpesuaine Ormax Tehopesu 5 l

Ormax Tehopesu on tehokas katonpuhdistaja. Se soveltuu käytettäväksi koko katon käsittelyyn, tai vaihtoehtoisesti sillä voi käsitellä paikallisesti paljon kasvillisuutta keränneitä tai likaisia kohtia kuten savupiipun tai liesituulettimen poistoputken ympäristöä. Tehopesu irrottaa tehokkaasti myös lehtipuista irtoavaa tahmeaa lehtimahlaa.

Tehopesu levitetään matalapaineruiskulla alueittain märälle kattopinnalle ja huuhdellaan pois. Pesutulosta tehostetaan harjaamalla. Katto voidaan käsitellä Tehopesu-käsittelyn jälkeen Ormax Siisti Katolla tai vaihtoehtoisesti pinnoittaa tai maalata.

Ormax Tehopesu ei kuluta kattotiilen pintaa ja se soveltuu lisäksi myös useimmille katemateriaaleille, kuten huopa, pelti ja mineriitti. Ormax Tehopesu on valmistajan hyväksymä tuote ja sitä käyttämällä Ormax-kattotiilien takuu säilyy ennallaan. Puhdistaa myös pihakivet.

Tuotenumero 61113075
EAN-koodi 6415920424128
Väri Kirkas
  • Pakkauskoko: 5 l

Lisämerkinnät:

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P330 - Huuhdo suu.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P303 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P361 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P353 - Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Tilläggsmärkning:

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 - VID FÖRTÄRING:
P330 - Skölj munnen.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P303 - VID HUDKONTAKT (även håret):
P361 - Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P353 - Skölj huden med vatten/duscha.
P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja