Ladataan

Lasinpuhdistusaine Camargue Easy-Clean & Anti-Kalk

= 0,575 l
Vertailuhinta: 2261 €/l
1300Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Suoratoimitus tehtaalta
Toimitusaika 4-10 arkipäivää.
Saatavilla tavarataloista
Espoo (12 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tuote ostettavissa suoraan tavarataloista, mikäli sitä on kyseisen tavaratalon varastossa. Muutoin tilattavissa tavarataloista toimitusmyyntinä.

Tuotetta ei voi tilata noudettavaksi tavarataloista verkkosivuston kautta.

Ilmainen toimitus

Tuotekuvaus

Pesuaine suihkukaapeille- ja suihkunurkille. Aine luo suojaavan kerroksen, joka on vettä hylkivä ja estää kalkin muodostumisen

Lisätiedot

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P261: Vältä pölyn hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P304 + P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P303 + P361 + P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501: Hävitä sisältö/ pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Varning

Faroangivelser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P210: Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P501:Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med regionala bestämmelser (ska anges).

Nimi Lasinpuhdistusaine Camargue Easy-Clean & Anti-Kalk
Tuotenumero 61059939
Ilmainen toimitus Kyllä
Tyyppi Puhdistusaineet

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Lasinpuhdistusaine Camargue Easy-Clean & Anti-Kalk
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7426+ Tyytyväistä asiakasta!

9827 arvostelua