Ladataan

Maalarin Valkolakka Tikkurila Kiiltävä 0,9 l

= 0,900 l
Vertailuhinta: 2878 €/l
2590Osta
Toimitusaika keskimäärin 1-4 arkipäivää. Haja-asutusalueille 2-8 arkipäivää.
Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Tikkurilan Maalarin Valkolakka on hyvin peittävä ja täyttävä alkydimaali sisämaalaukseen. Maalarin Valkolakka soveltuu puu-, metalli, lastulevy- ja puukuitulevypintojen maalaukseen sisällä. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen. Käyttökohteina erityisesti ovet, ikkunat, listat ja sisävarusteet.

Väriltään tuote on valkoinen. Riittoisuus kertamaalauksessa alustasta riippuen n. 15 m²/l.

Tekniset tiedot

Ohenne: Alkydiohenne, tuotetta ei tarvitse ohentaa. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen mineraalitärpätillä tai Pensselipesulla
Käytännön riittoisuus (kertamaalaus): Alustasta riippuen n. 15 m²/l
Uudelleen maalattavissa: n. 24 h kuluttua
Työväline: Sivellin tai lyhytnukkainen tela
Kiilto: Kiiltävä
Maalaustuoteryhmä 2012: 333

Lisätiedot

Täydellisen peittokyvyn ja väripeiton takaamiseksi varaathan maalia tarpeeksi kahta maalauskertaa varten.

Huom! Ikkunan puitteiden maalauksen jälkeen ikkunat voidaan sulkea aikaisintaan 3 vrk kuluttua.

Huomiosana: Varoitus

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P210 - Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty.

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia


Signalord: Varning

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P261 - Undvik att inandas ånga.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P210 - Håll avskilt från gnistor och öppen eld. Rökning förbjuden.


Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Nimi Maalarin Valkolakka Tikkurila Kiiltävä 0,9 l
Tuotenumero 35114370
Sisätuotteet Ovi- ja ikkunamaalit
Väri Valkoinen
Kiiltoaste Kiiltävä
Purkkikoko 0,9 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Maalarin Valkolakka Tikkurila Kiiltävä 0,9 l
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut