Paljon Keittiö ja Kylpymaailma -tarjouksia 31.10. asti! Katso tarjoukset tästä »

Ladataan

Märkätilatasoite Weber.Vetonit MT 20 kg

1595
Vertailuhinta: 080 €/kg
Vain tavarataloista.

Tuotekuvaus

Märkätilojen tasoitus ennen vedeneristystä ja laatoitusta tai sellaisten tilojen tasoittamiseen, joissa halutaan normaalia lujempaa tasoitepintaa.

Tuotehyväksynnät CE ja M1.

Tekniset tiedot

Menekki: n. 1,3 kg/m²/1 mm
Suositeltava kerrospaksuus: kokonaan tasoituksessa 1-10 mm/kerta, osittainen enintään 15 mm
Vedentarve: n. 4,8 – 5,6 l / 20 kg
Käyttöaika: n. 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine: sementti
Runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi
Kovettumisaika: 1-3 vrk, riippuen kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta
Värisävy: harmaa
Pakkaus: 20 kg

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Portlandsementti

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313 Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Portlandcement

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.

Nimi Märkätilatasoite Weber.Vetonit MT 20 kg
Tuotenumero 60732796

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Märkätilatasoite Weber.Vetonit MT 20 kg
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut