Ladataan

Ohutsaumalaasti Weber.Vetonit OL 15 25 kg

= 25,000 kg
Vertailuhinta: 080 €/kg
1995Osta
Suoratoimitus tehtaalta. Toimitusaika 2-5 arkipäivää, haja-asutusalueilla 2-8 päivää
Laske rahti
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Kahi- kalkkihiekkaharkkojen ja –tiilien, Leca EasyLex- väliseinäharkkojen sekä kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraukseen n. 2 mm paksulla saumalla.

Parannettu työstettävyys, voidaan levittää myös kastelukannulla.

Täyttää SFS-EN 1996-1 (eurocorde 1) vaatumukset.

Tuotehyväksynnät CE, M1 ja FI.

Tekniset tiedot

Vedentarve: 5,0-6,0 l/25 kg
Käyttöaika: 3 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine: valkosementti
Runkoaine: luonnonhiekka ja kalkkikivi
Lisäaine: veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuusluokka: M 15
Paloluokka: A 1
Pakkasenkestävyys: Kyllä
Lämmönjohtavuus: 0,61 W/mK
Värisävy: vaalea
Pakkaus: 25 kg

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Portlandsementti

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313 Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Portlandcement

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.

Nimi Ohutsaumalaasti Weber.Vetonit OL 15 25 kg
Tuotenumero 60732802

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Ohutsaumalaasti Weber.Vetonit OL 15 25 kg
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut