Lataa
Paikkausmassa Kiilto Pro Repairfix 2 kg
21 90

Paikkausmassa Kiilto Pro Repairfix 2 kg

Soveltuu seinien ja lattioiden paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Monikäyttöinen tasoite seinille, katoille ja lattioihin. Voidaan kiinnittää myös keraamisia laattoja
2190 
Vertailuhinta: 10.95 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 ast = 2 kg

Paikkausmassa Kiilto Pro Repairfix 2 kg

Soveltuu seinien ja lattioiden paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Monikäyttöinen tasoite seinille, katoille ja lattioihin. Voidaan kiinnittää myös keraamisia laattoja

Tuotenumero 61188763
EAN-koodi 6411512130033
Tuotemerkki Kiilto Pro
Paino (kg) 2
Käyttökohde Ulos, Sisälle
Tyyppi Lattiatasoite, Seinätasoite
  • Riittoisuus: 1 mm kerros/m² kuiva-ainetta n. 1,1 kg
  • Kerrosvahvuus: max. 30 mm
  • Kovettumisnopeus: kovettumisaika 1-3 vrk, laatoitus saumattavissa 2 vrk:n kuluttua
  • Sekoitussuhde: 390-430 g vettä / 1000g jauhetta
  • Työskentelyaika: veden lisäyksestä vähintään 2-3 tuntia
  • Max. Raekoko: 0,3 mm
  • Valuma: < 0,5 mm

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H315 - Ärsyttää ihoa
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

Turvalausekkeet:

P102- Säilytä lasten ulottumattomissa
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P501- Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011)


Signalord: Fara

Faroangivelser:

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102- Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501- Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja