Ladataan

Pakkaslaasti Weber.Vetonit ML Leca P 25 kg

995Osta
Suoratoimitus tehtaalta. Toimitusaika 2-5 arkipäivää, haja-asutusalueilla 2-8 päivää
Laske rahti
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Leca perusharkkojen ja Leca Design-eristeharkkojen joko käsin, kelkalla tai pumppaamalla tehtävä muuraus sisä- tai ulkotiloissa talviolosuhteissa -15 °C asti. Voidaan käyttää myös tiilien muuraukseen ohuella saumalla.

Alhainen vedenimukyky, jonka ansiosta harkkosaumat eivät helposti näy rappauksen alta.

Täyttää SFS-EN 1996-1 (eurocorde 1) vaatumukset.

Tuotehyväksynnät CE ja FI.

Tekniset tiedot

Vedentarve: 3,5-4,0 l/25 kg
Käyttöaika: 2 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine: nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine: luonnonhiekka
Lisäaine: veden jäätymispistettä alentavia, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita
Puristuslujuusluokka: M 10
Paloluokka: A 1
Pakkasenkestävyys: Kyllä
Lämmönjohtavuus: 0,61 W/mK
Värisävy: harmaa
Pakkaus: 25 kg

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Portlandsementti

Vaaralausekkeet:

H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313 Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Portlandcement

Faroangivelser:

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.

Nimi Pakkaslaasti Weber.Vetonit ML Leca P 25 kg
Tuotenumero 13860039

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Pakkaslaasti Weber.Vetonit ML Leca P 25 kg
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut