Lataa
Petrooliöljymaali Uula 2,7 l Puolihimmeä Valkoinen
65 90

Petrooliöljymaali Uula 2,7 l Puolihimmeä Valkoinen

Uula Petrooliöljymaali valmistetaan keitetystä pellavaöljystä, aidoista pigmenteistä ja valopetroolista perinteisen reseptin mukaisesti. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi runsas maalauskerta antaa tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen ansiosta maalikalvo...
6590 
24.41 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 2.7 l

Petrooliöljymaali Uula 2,7 l Puolihimmeä Valkoinen

Uula Petrooliöljymaali valmistetaan keitetystä pellavaöljystä, aidoista pigmenteistä ja valopetroolista perinteisen reseptin mukaisesti. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi runsas maalauskerta antaa tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen ansiosta maalikalvo hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan maalin läpi eikä maali kuoriudu irti eikä puu sen alla lahoa.

Käyttökohteina ulkoseinät, aidat ja sokkelit.

Tuotenumero 35051770
EAN-koodi 6419275015147
Tuotemerkki Uula
Väri Valkoinen
Soveltuvuus Lautaverhoilu, Rapatut kivipinnat
Käyttökohde Ulkoseinät, Sokkelit, Aidat
Kiiltoaste

Värejä valittaessa on otettava huomioon kiiltoeron vaikutus väriaistimukseen. Kiillon lisääntyessä värin kylläisyys kasvaa ja samalla muuttuu vaaleus-tummuusaste. Toinen asia, johon maalin kiilto vaikuttaa, on maalipinnan puhdistettavuus. Karkea sääntö on, että mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se myös kestää puhdistamista.

Himmeä (6-10)
Purkkikoko 2,7 l
Ohenne Liuote
Peittävä/Kuultava Peittävä
Riittoisuus m²/l Karkea sahalauta n. 5 m²/ l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7m²/ l

Huomiosana: Varoitus

CLP: Sisältää: Sinkkioksidi; Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas.

Vaaralausekkeet:

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:

P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P261 Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus : Tyhjät, kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
EUH 208 Sisältää 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Varning

CLP: Innehåller: Zinkokxid; Nafta (petroleum), vätebehandlad tung.

Faroangivelser:

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P261 Undvik att inandas dimma/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till: Tomma och torra burkar kan föras till metallinsamlingen. Flyntande avfall bör lämnas till insamligsstället för problemavfall.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH 208 Innehåller 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja