Lataa
Pihabetoni Weber 20 kg
9 95

Pihabetoni Weber 20 kg

Pihabetoni on loistava valinta kodin tai mökin monipuolisten pihabetonitöiden tekemiseen. Pihabetoni on täysin kotimainen tuote ja se on pakattu kätevään 20kg tiiviseen ja kierrätettävään kahvalliseen muovisäkkiin. Sementtipohjainen tuote soveltuu mm. po...
995 
Vertailuhinta: 0.5 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 20 kg

Pihabetoni Weber 20 kg

Pihabetoni on loistava valinta kodin tai mökin monipuolisten pihabetonitöiden tekemiseen. Pihabetoni on täysin kotimainen tuote ja se on pakattu kätevään 20kg tiiviseen ja kierrätettävään kahvalliseen muovisäkkiin.

Sementtipohjainen tuote soveltuu mm. portti- ja aidantolppien valuihin, piha-anturoiden ja portaiden tekemiseen, istutusaltaiden ja alueiden reunoihin taikka maan kovettamiseen esim. ennen kivetyksien asentamista. Pihabetoni sopii erilaisten piha- ja puutarharakenteiden asennuksiin ja valuihin, joissa ei vaadita suurta lujuutta.

Tuotenumero 61425521
EAN-koodi 6415910049317
Tuotemerkki Weber Saint-gobain
Paino (kg) 20
Tyyppi Kuivabetoni
Käyttökohde Ulos
 • Vedentarve: 2,0-2,5 l / 20 kg säkki
 • Valmista massaa: 9-9,5 l / 20 kg säkki
 • Käyttöaika: 1 h
 • Puristuslujuus 28 vrk: n. 15 MPa (EN 12190)
 • Varastointiolosuhteet: Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 1
 • vuosi valmistuspäivästä kuivassa tilassa

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Portlandsementti

Vaaralausekkeet:
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

2.3 Muut vaarat:
Tuote sisältää hiekkaa, jossa alveolijakeisen kvartsin pitoisuus on alle 1%, eikä sitä täten luokitella vaaralliseksi; huomioi kuitenkin turvallisen käytön ohjeistukset ja tarvittavat suojavarusteet. Suositelluissa varastointiolosuhteissa kromipassivointi pitää liukoisen kromi(VI):n pitoisuuden alle 2 ppm:n pakkauksessa ilmoitetun varastointiajan.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Portlandcement

Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

2.3 Andra faror:
Produkten innehåller kvarts med mindre än 1% fin fraktion och är därför inte klassificerad som farlig; var dock uppmärksam vid hantering och följ anvisningarna för personlig skyddsutrustning. Under the conditions of conservation, the reducing agent used keeps the content of soluble chromium (VI) below 2 ppm until the expiration date indicated.

- Ei sovellu käytettäväksi rakenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa tulen kanssa!
- Alin käyttölämpötila on +5 °C, käyttöaika veden lisäyksestä n. 1 tunti
- Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää
- Työssä noudatetaan normaaleja betonitöiden työtapoja

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja