Ladataan

Polyuretaanivaahto Sika Boom –F+ 750 ml

= 0,750 l
Vertailuhinta: 1593 €/l
1195Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (0 kpl)

Tuote noudettavissa tavarataloista.

Tuote on ostettavissa verkkosivuston kautta. Toimitustapana vain nouto tavaratalosta.

Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (26 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (4 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (26 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (12 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (24 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Sika Boom Flex on 1-komponenttinen, polyuretaanipohjainen voimakkaasti laajeneva eristysvaahto kohteisiin joissa vaaditaan paloa hidastaa/estävää saumaa. Voidaan käyttää ikkuna- ja oviasennuksiin, pitkien ja kaapeleiden eristämiseen ja kiinnittämiseen, kaapeleiden läpivientien tiivistämiseen ja kohteisiin joissa vaaditaan hyvää palonkestävyyttä. Kuivunut vaahto tulee suojata UV-valolta.

Tekniset tiedot

Pakkaus: 750 ml

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä
pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Turvalausekkeet:
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä,
avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260 Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/höyryä/ suihketta.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:
9016-87-9 Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit

Lisämerkinnät:
EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo
herkistyneet di-isosyanaateille.
Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi
välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa.
Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä
asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi
standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ångor/ sprej.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:
9016-87-9 Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer

Tilläggsmärkning:
Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska
reaktioner vid användning av denna produkt.
Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive
hudkontakt, med denna produkt.
Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas
tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt
standarden EN 14387).

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Nimi Polyuretaanivaahto Sika Boom –F+ 750 ml
Tuotenumero 13900069
Tyyppi Uretaanivaahto

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Polyuretaanivaahto Sika Boom –F+ 750 ml
* Pakollinen kenttä Peruuta
Haluatko saada sähköpostin kun tuotetta "Polyuretaanivaahto Sika Boom –F+ 750 ml" on jälleen varastossa? Syötä sähköpostiosoitteesi.

Saat viestin, kun tuote on tilattavissa, sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen ja voit lopettaa milloin tahansa tuotteen saatavuusseurannan.

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7426+ Tyytyväistä asiakasta!

9827 arvostelua