Lataa
Setti Terassipesu Teknos Rensa Terrace + Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm
Yht. 21 90

Setti Terassipesu Teknos Rensa Terrace + Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkohuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. Terassipesu poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet. Voidaan käyttää kaikilla puupin...
Yht. 2190  2840 
1 x Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm (Hinta yksittäin: 15,90 €)
1 x Terassipesu Teknos Rensa Terrace 1 l (Hinta yksittäin: 12,50 €)
Muokkaa Setti Terassipesu Teknos Rensa Terrace + Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm
1 x Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm   + 000 
1 x Terassipesu Teknos Rensa Terrace 1 l   + 000 

* Vaaditut tiedot

Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Setti Terassipesu Teknos Rensa Terrace + Laituri-terassiharja Varrella Sini 29 cm

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkohuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. Terassipesu poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet.

Voidaan käyttää kaikilla puupinnoilla, jotka kestävät vesipesua ja jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla.

Voimakas alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja. Sitä voidaan käyttää myös erittäin likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta.

Varrellinen harja laiturin ja terassin lakaisuun ja pesuun. 1,5 m pituinen varsi takaa ergonomisen työskentelyn.

RENSA TERRACE on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatteita. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
P304 + P340 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P301 + P310 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa.
P303 + P361 + P353 + P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P305 + P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P304 + P340 + P310 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P301 + P310 + P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 + P310 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305 + P310 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Tuotenumero FI14456
Tuotemerkki Teknos

Setti sisältää 60800198 + 61507906

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja