Ladataan

Saunapesu Tikkurila Supi 0,5 l

= 0,500 l
Vertailuhinta: 1380 €/l
690Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (2 kpl)
Toimitusaika keskimäärin 1-4 arkipäivää. Haja-asutusalueille 2-8 arkipäivää.
Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (27 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (35 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (26 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (27 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (30 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Tikkurilan Supi Saunapesu on tehokas mutta hellävarainen puhdistusaine. Se desinfioi ja valkaisee puupinnat sekä liuottaa kalkkia laattapinnoilta. Saunapesu soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen.

Ennen pintakäsittelyä on aina tärkeää puhdistaa pinnat tarkoituksenmukaisella tavalla. Saunassa tähän tarkoitukseen sopii Supi-tuoteperheen oma pesuaine, Supi Saunapesu. Toisin kuin useimmat pesuaineet, se on hapan. Se desinfioi ilman klooria ja poistaa tehokkaasti kalkkisaostumia.

Tekniset tiedot

Ohenne: Vesi
Sekoitussuhde: Sekoita 1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.
Maalaustuoteryhmä 2012: 013

Lisätiedot

Muista aina pestä saunan puupinnat ennen pintakäsittelyä! Huuhdo pesun jälkeen runsaalla lämpimällä vedellä ja anna pintojen kuivua hyvin ennen pintakäsittelyä / hiontaa.

Huomiosana: Vaara

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P280 - Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta.
P284 - Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä.
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Vaaralausekkeet:

H290 Voi syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P261 - Undvik att inandas ånga.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P284 - Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch.
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Faroangivelser:

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Nimi Saunapesu Tikkurila Supi 0,5 l
Tuotenumero 60225579
Sisätuotteet Pesuaineet
Väri Väritön
Purkkikoko 0,5 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Saunapesu Tikkurila Supi 0,5 l
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

4780+ Tyytyväistä asiakasta!

5875 arvostelua