MEGAMARKKINAT 5.-18.10.! »

Lataa
Tahnasyötti Ratex 30 g
9 95

Tahnasyötti Ratex 30 g

Käyttövalmis Ratex syöttirasia hiirien torjuntaan sisätiloissa. Syöttirasia sisältää 30 g tahnasyötin. Syötti on pakattu valmiiksi syöttirasiaan. Syötin fluoresoivaa pigmenttiä hyödyttävän teknologian ansiosta syötti on helppo tunnistaa heikossakin valai...
995 
Vertailuhinta: 331.67 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.03 kg

Tahnasyötti Ratex 30 g

Käyttövalmis Ratex syöttirasia hiirien torjuntaan sisätiloissa. Syöttirasia sisältää 30 g tahnasyötin. Syötti on pakattu valmiiksi syöttirasiaan.

Syötin fluoresoivaa pigmenttiä hyödyttävän teknologian ansiosta syötti on helppo tunnistaa heikossakin valaistuksessa. Kun jyrsijät syövät syötin, fluoresoiva aines tekee niiden jätöksistä selvästi näkyviä UV-valaistuksessa, mikä mahdollistaa jyrsijöiden toiminnan seuraamisen.

Käyttö: syöttilaatikot asetetaan sellaisten paikkojen välittömään läheisyyteen, joissa on havaittu merkkejä jyrsijöistä (esimerkiksi kulkureitit, pesimäpaikat. Mikäli mahdollista, syöttilaatikot on kiinnitettävä rakenteisiin.

Tuotenumero 61277333
EAN-koodi 6414505101058
Käyttökohde Hiiret ja rotat
 • Tehoaine: brodifakumi 0,029/kg

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H300 Tappavaa nieltynä.
H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H360D Voi vaurioittaa sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (verta) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Sisältö hävitetään vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H300 Dödligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H330 Dödligt vid inandning.
H360D Kan skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja