Ilmainen toimitus yli 400 €:n verkkokauppaostoksille!*
*Koskee verkkokaupan varastotuotteita, ei koske suoratoimituksia tehtaalta. Kampanjakoodi: ETU400. Lue tarkemmat ehdot tästä.
Ladataan

Teollisuuden sitruspuhdistaja AT Citrus Active (2104) 500 ml

850
Vertailuhinta: 1700 €/l
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa

Tuote saatavilla vain tavarataloista.

Tuote ei ostettavissa verkkosivujen kautta.

Saatavilla tavarataloista
Espoo

Avoinna tänään: 9.00 - 18.00

Lisätietoja

Oulu

Avoinna tänään: 9.00 - 18.00

Lisätietoja

Tampere

Avoinna tänään: 9.00 - 18.00

Lisätietoja

Turku

Avoinna tänään: 9.00 - 18.00

Lisätietoja

Vantaa

Avoinna tänään: 9.00 - 18.00

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Erotukseksi perinteisistä rasvanpoistajista Citrus Active sisältää mm. D-Limoneenia ja muita rasvaa ja likaa puhdistavia ainesosia. Tavanomaisia liuotinpohjaisia rasvanpoistajia monipuolisempi ja tehokkaampi puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti vahan, öljyn, rasvan, hartsin, painovärin, silikonin ym. epäpuhtaudet maali-, metalli- ja muilta kovilta pinnoilta. Poistaa erityisen hyvin liima-, terva-, bitumi-, maali- ja tiivistysainetahroja. Nopeasti haihtuva ja jäänteetön. Toimii kaikissa asennoissa.

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

Aerosol 1: H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
Aerosol 1: H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli
Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa
Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti

Signalord: Fara

Faroangivelser:

Aerosol 1: H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.
Skin Sens. 1: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

Nimi Teollisuuden sitruspuhdistaja AT Citrus Active (2104) 500 ml
Tuotenumero 60612296
Tyyppi Puhdistus-/hoitoaine

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Teollisuuden sitruspuhdistaja AT Citrus Active (2104) 500 ml
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7273+ Tyytyväistä asiakasta!

9601 arvostelua