Ladataan

Valtti Color Kuullote 9 l Tanskanpähkinä

= 9,000 l
Vertailuhinta: 888 €/l
7990Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (2 kpl)
Toimitusaika keskimäärin 1-4 arkipäivää. Haja-asutusalueille 2-8 arkipäivää.
Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (1 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (1 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Tikkurilan Valtti Color Tanskanpähkinä kuullote on perinteinen, liuoteohenteinen hirsipintojen Valtti sopii myös mainiosti lautapinnoille. Hyvin imeytyvä valmisväri. Suojaa puuta säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Valtti Color imeytyy puuhun eikä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa.

Valtti Color Tanskanpähkinä soveltuu pystypinnoille ulkotiloissa. Käyttökohteita ovat hirsipintojen lisäksi erityisesti sahatut ja höylätyt lautapinnat sekä kestopuu- ja lämpökäsitellyt pystypinnat ulkona. Käsittelemättömien raakapuupintojen pohjustamiseen soveltuu Valtti Pohjuste.

Riittoisuus kertakäsittelyssä n. 4 - 12 m²/l, riippuen puupinnan huokoisuudesta. Valmissävy Tanskanpähkinä.

Tekniset tiedot

Ohenne: Lakkabensiini (tuotetta ei tarvitse ohentaa)
Työvälineiden puhdistus: Lakkabensiini tai Pensselipesu
Riittoisuus: Sahatulla pinnalle 4 - 8 m2/l sekä Höylätyllä- ja hirsipinnalla 8 - 12 m2/l
Uudelleen käsiteltävissä: Noin vuorokauden kuluttua
Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön
Työvälineet: Puunsuojasivellin
Värisävy: Tanskanpähkinä
Maalaustuoteryhmä 2012: 491

Lisätiedot

Sivele Valtti Coloria Tanskanpähkinää tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Huomiosana: Vaara

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P280 - Käytä suojakäsineitä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P210 - Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331 - EI saa oksennuttaa.


Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:


P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P261 - Undvik att inandas ånga.
P280 - Använd skyddshandskar.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P210 - Håll avskilt från gnistor och öppen eld. Rökning förbjuden.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 - Framkalla INTE kräkning.

Faroangivelser:


H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 Dödligt vid inandning.
H331 Giftigt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Nimi Valtti Color Kuullote 9 l Tanskanpähkinä
Tuotenumero 60538231
Ulkotuotteet Kuullotteet, puu- ja suojaöljyt
Väri Puu
Purkkikoko 9 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Valtti Color Kuullote 9 l Tanskanpähkinä
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

5139+ Tyytyväistä asiakasta!

6377 arvostelua