Ladataan

Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l

= 0,750 l
Vertailuhinta: 3987 €/l
2990Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (0 kpl)

Tuote noudettavissa tavarataloista.

Tuote on ostettavissa verkkosivuston kautta. Toimitustapana vain nouto tavaratalosta.

Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (40 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (4 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (5 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (11 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (6 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Osta lisäksi:
Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Hempel Underwater Primer on 1-komponenttinen vettä eristävä, alumiinipigmenttejä sisältävä pohjustusmaali puu- ja teräspinnoille, sekä pilssiin. Voidaan myös käyttää eriste-/tartuntamaalina ennen antifouling-maalia tai vanhan ja uuden antifouling-maalin välissä. Hyvä tartuntakyky. Väri: aluharmaa

Käytetään lähinnä vesilinjan alapuolella.

Tekniset tiedot

Ohenne ja työvälineiden pesu: Hempel´s Thinner 811
Peittävyys: n. 7,8 m²/l
Kuivumisaika 10°C: Kosketuskuiva n. 4 - 6 tuntia, ylimaalattavissa n. 6 tunnin kuluttua
Kuivumisaika 20°C: Kosketuskuiva n. 2 - 3 tuntia, ylimaalattavissa n. 4 tunnin kuluttua
Alin käyttölämpötila: 5°C

Soveltuvat työvälineet: Sivellin/Tela/Maaliruisku.

Lisätiedot

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä:
Hakeudu lääkäriin.
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Methylstyrenated phenol
liuotinbensiini

Lisämerkinnät:
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.


Signalord: Varning

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarvård.
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Methylstyrenated phenol
lacknafta (<20 vikt-% aromathalt)

Kompletterande märkningselement:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Nimi Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l
Tuotenumero 32640460
Venemaalit2 Primerit ja pohjustusmaalit
Väri Harmaa
Venemaalit Primerit ja pohjustusmaalit
Kiiltoaste Himmeä
Purkkikoko 0,75 l

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l
* Pakollinen kenttä Peruuta
Haluatko saada sähköpostin kun tuotetta "Pohjustusmaali Hempel Underwater Primer Aluharmaa 0,75 l" on jälleen varastossa? Syötä sähköpostiosoitteesi.

Saat viestin, kun tuote on tilattavissa, sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen ja voit lopettaa milloin tahansa tuotteen saatavuusseurannan.

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7263+ Tyytyväistä asiakasta!

9588 arvostelua