Turvallisuus

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta.

  

TIETOTURVA

BAUHAUS verkkokaupasta ostaminen on turvallista. Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi. Maksutiedot (kuten henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään suojatuissa ja salatuissa yhteyksissä. Maksajan henkilötunnusta,  maksu- ja luottokortin numeroita tai muita tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppajärjestelmään.

 

SELVÄT HINTAVIRHEET

BAUHAUS verkkokaupalla on oikeus perua tilaus, jos tilauksessa on selvä hintavirhe. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan mahdollista kirjoitus- tai muuta teknistä virhettä, jonka vuoksi tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta. Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit:

  • jos tuotteella on hinta 0,00 euroa tai ei hintaa ollenkaan
  • jos 1500,00 € arvoisen tuotteen hinnaksi ilmoitetaan esim. 150,00 €.

Em. tapauksissa virheellinen hinta on niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän virheellisyys.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

BAUHAUS verkkokauppa ei vastaa ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuvista viivästymisistä tai muista vahingoista, tuotteiden virheellisestä kunnosta tai viivästyneestä toimituksesta aiheutuneista välillisistä haitoista. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on verkkokaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota se ei kohtuudella voi voittaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Verkkokauppa on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

 

LUVANVARAINEN ASENNUS

Huomioithan, että tiettyjen tuotteiden, kuten esim. sähköasennusta vaativien tuotteiden tai tiettyjen LVI-tuotteiden osalta asennuksen saa tehdä ainoastaan ammattilainen, jolla on riittävä pätevyys ja joka on ilmoittanut toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle (TUKES). Tarkista aina TUKES:in sivuilta, www.tukes.fi, kuka tilaamasi tuotteen saa asentaa.