Lataa
Setti: 2 kpl Desifiointiaine AT 400 ml
Yht. 10 00

Setti: 2 kpl Desifiointiaine AT 400 ml

Helppo ja nopea tapa saada suoritettua tarpeellinen desinfiointi. Tuote on kvattipohjainen alkoholiperusteinen spray, jonka tehoaineena käytetty n-Alkyyli dimetyyli bentsyyli ammoniumkloridi (CAS # 68424-85-1) on valmistajan toimesta testattu bakterisidi...
Yht. 1000 
1 x Desinfiointiaine AT (7110) 400 ml (Hinta yksittäin: 6,90 €)
Muokkaa Setti: 2 kpl Desifiointiaine AT 400 ml
1 x Desinfiointiaine AT (7110) 400 ml   + 000 

* Vaaditut tiedot

Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Setti: 2 kpl Desifiointiaine AT 400 ml

Helppo ja nopea tapa saada suoritettua tarpeellinen desinfiointi.

Tuote on kvattipohjainen alkoholiperusteinen spray, jonka tehoaineena käytetty n-Alkyyli dimetyyli bentsyyli ammoniumkloridi (CAS # 68424-85-1) on valmistajan toimesta testattu bakterisidisen tehonsa puolesta. Testimetodina on käytetty desinfektio- ja antiseptisten aineiden tehon testejä EN 1276 ja EN 1650.

Testibakteerikantoina on käytetty Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ja Enterococcus hirae.

Tehoaine on testattu toimivan desinfioivana ja antiseptisena myös mm. seuraaville mikrobeille, bakteereille, leville, sienille: Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Anabaena cylindrica, Chlorella vulgaris, Oscilltoroia tenius, Stiegeoclonium sp., Chaetomium globosum, Myrothecium verrucaria, Trichoderma viridae ja Aspergillus niger.Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

Aerosol 1: H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
Aerosol 1: H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli
Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti

Signalord: Fara

Faroangivelser:

Aerosol 1: H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

Tuotenumero bundle-0933
Tuotemerkki AT

Setti sisältää 2 x 60439103

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja