Ladataan

Hienotasoite Plastic Padding 180 ml

= 0,180 l
Vertailuhinta: 6611 €/l
1190Osta tuote
Toimitus verkkokaupasta
Verkkokauppa (0 kpl)

Tuote noudettavissa tavarataloista.

Tuote on ostettavissa verkkosivuston kautta. Toimitustapana vain nouto tavaratalosta.

Osta ja nouda tavaratalosta
Espoo (1 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Oulu (4 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Tampere (7 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Turku (0 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Vantaa (3 kpl)

Avoinna tänään: 7.00 - 21.00

Lisätietoja

Laske rahti ja toimitusaika
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Soveltuu metallin ja puun pintatasoitukseen kohteissa, jotka maalataan tai lakataan. Voidaan maalata jo 15 minuutin kuluttua.

Tekniset tiedot

Pakkauskoko: 180 ml

Lisätiedot

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Turvalausekkeet:

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P260 Älä hengitä sumua/höyryä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa
P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H372 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser:

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Nimi Hienotasoite Plastic Padding 180 ml
Tuotenumero 61217171
Tyyppi Tasoite

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Hienotasoite Plastic Padding 180 ml
* Pakollinen kenttä Peruuta
Haluatko saada sähköpostin kun tuotetta "Hienotasoite Plastic Padding 180 ml" on jälleen varastossa? Syötä sähköpostiosoitteesi.

Saat viestin, kun tuote on tilattavissa, sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan tähän tarkoitukseen ja voit lopettaa milloin tahansa tuotteen saatavuusseurannan.

Arvostelut

Vastaajan nimestä julkaistaan ainoastaan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain. Arvostelua ei julkaista, mikäli se sisältää yhteystietoja. Arvostamme palautettasi ja toivomme näkeväsi sinut taas pian ostoksilla.

7051+ Tyytyväistä asiakasta!

9241 arvostelua