Lataa
Puhdistusaine CRC Cockpit Matt Muovi-/kumipinnoille 250 ml
4 95

Puhdistusaine CRC Cockpit Matt Muovi-/kumipinnoille 250 ml

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen. Sisältää silikonia.
495 
19.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Puhdistusaine CRC Cockpit Matt Muovi-/kumipinnoille 250 ml

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen. Sisältää silikonia.

Tuotenumero 61161481
EAN-koodi 5412386065910
Tuotemerkki CRC
Tyyppi Pesuaine
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410/412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2 Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.

Sisältää: hiilivetyliuotinta

Asetus (EY) N:o 648/2004
pesuaineista: alifaattiset hiilivedyt> 30 % hajuvedet limonene


Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410/412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50°C/122 °F.
P501-2: Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Innehåller:
kolvätelösning

Förordning (EG) nr 648/2004
om tvätt- och rengöringsmedel:
alifatiska kolväten> 30 % parfym limonene

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 8:00 - 20:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 8.00 - 20.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 8.00 - 20.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 8.00 - 20.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 8.00 - 20.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 8.00 - 20.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja