Lataa
Asetoni RK 375 ml
7 50

Asetoni RK 375 ml

Korkealaatuinen liuotinaine, jolla on hyvät liuotusominaisuudet. Asetonia käytetään puhdistamiseen, maalien ja lakkojen ohentamiseen ja mitä moninaisimpiin työvaiheisiin, kuten irroittamaan rasvan, öljyn ja lakat.
750 
20 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.375 l

Asetoni RK 375 ml

Korkealaatuinen liuotinaine, jolla on hyvät liuotusominaisuudet. Asetonia käytetään puhdistamiseen, maalien ja lakkojen ohentamiseen ja mitä moninaisimpiin työvaiheisiin, kuten irroittamaan rasvan, öljyn ja lakat.

Tuotenumero 60269434
EAN-koodi 6418091381375
Tuotemerkki RK
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 0,375 l
Ohenne Liuote

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Turvalausekkeet:
P271: Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia
P370+P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutin

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser:
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P370+P378: Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja