Mikä on ovilehti, asennusaukko tai huullos? Oven asennus ja valinta sujuu leikiten, kun oven mitat ovat kohdillaan. Tässä oppaassa perehdytään ovien mitoitukseen ja oikean ovikoon valintaan. Oven asennus ja oven vaihto on helppoa käytännön vinkeillämme. Oppaassa on hyödynnetty JELD-WEN Suomi Oy:n ohjeita ovien mitoitukseen ja asennukseen.

Mikä vaikuttaa oven kokoon?

Kuljemme päivittäin läpi useiden eri ovien asiaa sen kummemmin miettimättä. Ovi ja oven koko kiinnittää huomiomme usein vasta silloin, kun se ei toimikaan toivotulla tavalla tai kun uuden oven asennus tulee ajankohtaiseksi. Ennen uuden oven valintaa on kuitenkin tärkeää muistaa muutama yksinkertainen seikka oikean kokoisen oven valitsemiseksi.

Opi määrittämään ovien mitat ja asentamaan ovet selkeillä ohjeillamme! Muista myös Bauhausin ovien asennuspalvelu, jotta oven asennus olisi vieläkin helpompaa.

Oven leveys - mitä rakennusmääräykset sanovat?

On tärkeää taata vaivaton liikkuminen aivan jokaiselle. Valitse siis rakentaessasi oviaukon koko, jossa huomioidaan rakennusmääräysten määrittämä oven leveys standardi. Välttämättömissä, asumista palveleviin tiloihin johtavissa ovissa oviaukon leveys on oltava vähintään 800 mm ympäristöministeriön asetusten mukaisesti. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone. 

Asunnon ulko-oven leveys ja kerrostaso-oven leveyden on oltava minimissään 850 mm. Näin liikkuminen onnistuu vaivattomasti myös pyörätuolilla. Saunan oven leveys voi kuitenkin olla tätä kapeampi, samaten osa muista asunnon ovista.

Oviaukon koko ja oven moduulimitta

Jeld-Wen-ovia auki ovenkarmeissaanJeld-Wen-ovia auki ovenkarmeissaan

 Ennen oven ostamista oven mitat määritetään mittaamalla oven asennusaukon leveys ja korkeus. Oven asennusaukko tarkoittaa oviaukkoa ilman ovenkarmeja. Ovi- ja karmimitta ilmoitetaan moduulimittana (M), jolloin yhden moduulin mitta on 100 mm. Ovein moduulimitat (ja karmin moduulimitat) kertovat yleensä oven asennusaukon koon. Esimerkiksi sisäoven moduulimitan ollessa 9 x 21 M, niin oven asennusaukon koko on tällöin 900 x 2100 mm. Mittaa oviaukko ja ovilehti useasta kohdasta, jotta saat varmasti todellisen oviaukon koon. Ovilevy eli ovilehti tarkoittaa kirjaimellisesti ovea ja sen nimi tulee oven tavasta avautua kuin lehden kansi karmiensa välissä.

Oven kätisyyden vaihtaminen

Tuntuuko joskus siltä, että hamuilet ovea auki aina väärällä kädellä? Helpota arkeasi ja valitse ovien kätisyys itsellesi sopivaksi tehdäksesi kulkemisesta mahdollisimman sujuvaa. Oven kätisyys tarkoittaa sitä, kummalta puolelta ovi vedetään auki. Oikeakätinen ovi on silloin, jos saranat ovat oven oikeassa reunassa ovea itseesi päin avattaessa. Mikäli taas saranat ovat vasemmalla puolellasi ovea itseesi päin avattaessa, on kyseessä vasenkätinen ovi

Symmetrisen oven ja lähes kaikkien saunan ovien kätisyyden voit päättää samalla kun asennat oven paikoilleen. Oven kätisyys pitää ilmoittaa kuitenkin jo tilausvaiheessa, jos kyseessä on ulko-ovi, palo-ovi tai äänieristysovi. Jos tilaamasi ovi on epäsymmetrinen, ilmoita haluamasi oven kätisyys samaten jo tilausvaiheessa. 

Voit määrittää symmetrisen oven kätisyyden karmien asennusvaiheessa. Kokoa karmin sivut ja aseta se ovensuuhun sen mukaisesti, minkä kätisenä ja mihin suuntaan haluat oven avautuvan. Symmetristä ovea voi kääntää myös 180 astetta, eikä sen ulkonäkö muutu.    

 

Oviaukon kätisyyden vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa oven kätisyyden tai jos oven lukko on ylösalaisin (painikkeen reikä on lukon alapuolella) oven ollessa jo saranoillaan karmeihin asennettuna, tee näin:

 1. Poista lukko irrottamalla lukon kiinnitysruuvit ja käännä lukkoa 180 astetta.
 2. Paina lukko takaisin oveen ja ruuvaa ruuvit kiinni.
 3. Vedä lopuksi telkeä eli oven “kieltä” pihdeillä ja käännä sitä 180 astetta.

Sisäovien ja väliovien asennus

 

Sisäovissa ovilevy ja ovenkarmi myydään erikseen. Tämän vuoksi sinun on tiedettävä, vaihdatko vain itse ovilevyn vai myös sen karmin. Jos vaihdat myös ovenkarmin, mittaa oviaukon leveyden ja korkeuden lisäksi seinän paksuus eli karmin syvyys (yleensä 92 tai 68 mm). Karmin mitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 1020 mm levyinen asennusväli. Esimerkiksi 900 x 2100 mm asennusaukkoon sopii siis moduulimitan 9 x 21 karmi (890 x 2090 mm), johon sopii moduulimitan 9 x 21 kokoinen ovilevy (825 x 2040 mm).

Vaihtaessasi ovilevyn olemassa oleviin karmeihin, sisäoven mitoitus onnistuu helpoiten ottamalla oven mitat suoraa nykyisen ovilevyn korkeudesta ja leveydestä. Muista ottaa mitat oven kapeammalta puolelta eli oven sisäpuolelta huulloksen vierestä. Huullettu ovi tarkoittaa ovea, jossa on pieni karmin päälle oven sulkiessa asettuva leventymä. Huultamaton ovi on tasaleveä kummaltakin puolelta. Mittauksen jälkeen voit valita oikean moduulikoon kokoisen ovilevyn allaolevan taulukon tai ammattitaitoisen myyjän avulla. 

Sisäoven vaihto on vaivatonta. Asenna uusi väliovi vanhoihin karmeihin hetkessä ohjeidemme avulla. Karmien asennus on hiukan aikaa vievempää, mutta huolellisella mittauksella ja oikeilla välineillä oven karmin asennus onnistuu kotinikkariltakin. 

Muista: tarkista, onko vanhassa ovessa huullosta! Uudet huulletut ovet eivät nimittäin käy huultamattoman oven karmeihin, jolloin myös karmit täytyy vaihtaa uusiin. 

Sisäoven vaihto vanhoihin karmeihin

Väliovien vaihto tai sisäovien vaihtaminen vanhoihin karmeihin on todella helppoa, sillä valtaosassa 1980-luvun jälkeen valmistuneissa asunnoissa on vakiomittaiset ovet ja karmit. Tällöin pelkkä ovilevyn vaihtaminen riittää. 

 

Näin vaihdat uuden ovilevyn vanhoihin karmeihin

 1. Aseta uusi ovi vaakasuoran pinnan ja esimerkiksi suojalevyn päälle
 2. Ruuvaa saranan kiinnitysruuvit irti.
 3. Nosta ovilevy varovasti irti saranoilta.
 4. Nosta uusi ovilevy paikoilleen ja ruuvaa kiinnitysruuvit kiinni.

Karmien asennus

Joskus pelkkä ovilevyn asennus ei riitä, vaan oven vaihtamisessa tai rakennustöiden alussa vaaditaan karmien asennusta. Asentaessasi karmeja ole erityisen tarkkaa mittojen kanssa ja tarkista karmin suoruus ja käyntiväli aina asennusvaiheen jälkeen. Huomioi, että lattiapäällysteen ja seinäpinnan on oltava paikallaan ennen oven karmin asennuksen aloittamista. 

Näin suoriudut onnistuneesti karmin asentamisesta

 1. Päätä oven kätisyys ja asettele karmin osat lattialle tai muulle tasaiselle alustalle kätisyyden mukaisesti. Kiinnitä karmin yläkappale sivukappaleisiin.
 2. Päätä oven avautumissuunta ja nosta karmi oviaukkoon pystyyn kiiloja apuna käyttäen. Kiilaa oviaukko paikalleen asettamalla kiila ovenkarmin yläkappaleen ja seinän väliin jäävään rakoon. Varmista, että karmin alapinta on lattiapinnan tasossa ja karmin aukeamispuoli samassa tasossa seinäpinnan kanssa. 
 3. Asenna karmi käyttäen apuna vaaka- ja pystysuoria kiiloja. Käytä samankokoisia parikiiloja, sillä niillä voit taata tasaisen kiinnityksen sekä estät karmin kieroutumisen. Painavien ovien karmit on tuettava aina kiiloilla alasaranoiden kohdalta.
 4. Käytä karmiruuveja tai puuruuveja ja kiinnitä ensin karmin saranasivu vaiheittan. Jos karmi on yli 1200 mm leveä, kiinnitä se myös yläpuun keskeltä. Varmista karmin suoruus vatupassilla. Kiinnitä seuraavaksi karmin lukkosivu pitäen samalla silmällä, että karmin ylä- ja alareuna sekä sivut pysyvät suorassa. Varmista myös, että ristimitat täsmäävät. 

Peitä karmin asennusruuvien reiät muovitulpilla tai karmitulpilla huolitellun ilmeen saamiseksi. Voit viimeistellä kokonaisuuden vielä peitelistoilla ja kynnyksellä. Asenna oven ulkoasuun sopivat ovilistat ja asenna ovilevy sisäoven asennusohjeiden mukaisesti. Voitele saranat vielä loppusilaukseksi ja muista saranoiden voitelu myöhemmin vuosittain.

Sisäovien mitat

Yksittäisiä sisäovia on saatavilla allaolevan taulukon mukaisissa yleisimmissä moduuliko'oissa.

Koko (M) Ovilevyn sisämitta (mm) Karmin ulkomitta (mm) Asennusaukko (mm)
10 x 21 925 x 2040 990 x 2090 1000 x 2100
9 x 21 825 x 2040 890 x 2090  900 x 2100 
8 x 21 725 x 2040 790 x 2090 800 x 2100 
7 x 21 625 x 2040 690 x 2090  700 x 2100 

 

Joskus sisäovien tai väliovien mitat vaihtelevat ja oikean kokoisen oven löytäminen voi tuottaa päänvaivaa. Onneksi valikoimassamme sisäovet ja väliovet ovat myös saatavilla mm. seuraavissa erikoisimmissa ko'oissa.

Koko (M) Ovilevyn sisämitta (mm) Karmin ulkomitta (mm) Asennusaukko (mm)
9 x 20 825 x 1940 890 x 1990 900 x 2000
8 x 20 725 x 1940  790 x 1990  800 x 2000
7 x 20 625 x 1940  690 x 1990  700 x 2000
9 x 19 825 x 1840  890 x 1890 900 x 1900
8 x 19 725 x 1840 790 x 1890 800 x 1900
7 x 19 625 x 1840 690 x 1890 700 x 1900

 

Mikäli olemassa oleva oven asennusaukko (ilman karmeja) on suurempi tai pienempi kuin moduulimittainen aukko, voidaan asennusaukkoa pienentää tai suurentaa lähimpään moduulimittaan. Esimerkiksi jos oven asennusaukon koko on 950 x 2200 mm, voidaan oviaukon korkeutta alentaa 100 mm ja leveyttä kaventaa tai leventää molemmilta puolin 25 mm. Tällöin oviaukon kooksi saadaan moduulimitta 9 x 21 tai 10 x 21.

Sisäovia on myös saatavilla erikoismitoissa – kysy lisää tavarataloistamme.

sisäovet ja väliovet Katso kaikki »
 1. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 2. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 3. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 4. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 5. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 6. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 7. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 8. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 9. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 10. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 11. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta

Liukuoven mitoitus

Katso seinän sisään ja seinän päällä liukuvien ovien mitoitus JELD-WENin sivulta: http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien_mitat/

Saunan oven mitoitus ja lasisen saunan oven asennus

Saunan ovi toimitetaan aina settinä karmin kanssa, joten saunan oven mitoitus onnistuu samalla periaatteilla kuin karmien kanssa ostetuissa sisäovissa. Ota siis huomioon oven asennusaukon leveys ja korkeus määrittäessäsi saunan oven mitat. Toisin kuin sisäovissa, saunan ovessa lattian ja oven alareunan väliin jätetään yleensä noin 200 mm tuuletusrako hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Voit yleensä määrittää saunan oven kätisyyden asentaessasi oven. 

Näillä ohjeilla asennat lasisen saunan oven

 1. Aseta ovi pakkauksessaan varovasti lattialle vaaka-asentoon. Asettele pakkauksen omat rimat tai muut puurimat tasaiselle lattialle.
 2. Irrota saranoiden suojakotelot sekä löysää oven saranalehtien ruuvit. Pyöritä saranan vastapuoli irti.
 3. Irrota nyt lasi varovasti karmistaan. Aseta lasi kahden ihmisen voimin tasaisesti vaaka-asentoon puurimojen päälle. 
 4. Irrota karmin alareunan tukipuu ja poista sen kiinnityshakaset. Jos et vaihda kätisyyttä, niin kiinnitä karmin yläpuu karminsivuihin naulaamalla tai ruuvaamalla. Jos vaihdat kätisyyden, katso ensin ohjeet kätisyyden vaihtamiseen.
 5. Nosta karmi oviaukkoon valitsemasi kätisyyden mukaisesti. Ruuvaa karmin ylimmät sarana- ja lukkosivun ruuvit kevyesti paikalleen. Käytä kiiloja saadaksesi karmin suoraan linjaan. Kiinnitä karmin saranasivu karmiruuveilla. Muista tarkistaa karmin suoruus huolellisesti vatupassilla.
 6. Suojaa oviaukko esimerkiksi matolla huolellisesti ennen kuin nostat lasin varovaisesti pystyasentoon. Asenna lasi karmiin ja kiristä saranaruuvit.
 7. Kiinnitä seuraavaksi lukkosivuun ylin karmiruuvi ja varmista vatupassilla karmin kulmien suoruus. Tarkista välykset eli väljyydet sulkemalla ovi ja löysää tai kiristä ruuveja sekä kiiloja tarpeen mukaan. Kiinnitä loppu lukkosivun karmi karmiruuveilla ja kiiloilla, tarkistaen lopputulos vatupassilla.
 8. Kiinnitä oveen vedin ja säädä lukituksen väljyyttä ja kireyttä karmissa olevan rullasalvan säätöruuvista.
 9. Viimeistele ovi kylpyhuoneesi ja saunasi tyyliin sopivilla listoilla ja katkaise asennuskiilat. 

Jos kuitenkin lasin reuna koskee karmia oven ollessa kiinni, voit säätää ovea. Käytä kuusiokoloavainta säätääksesi ovea sivusuunnassa +3/-2 mm. Löysää sitten saranan päällä olevaa kiinnitysruuvia maksimissaan yhden kierroksen verran. Löysää vuorostaan saranan sivussa olevaa säätöruuvia tarvittava määrä. Lukitse saranan vastakkaisella puolella oleva säätöruuvi kiristämällä sitä kevyesti. Kiristä saranan päällä oleva kiinnitysruuvi mahdollisimman kireälle. Kiristä vielä viimeiseksi saranan sivulla oleva säätöruuvi. Laita saranan suojakotelo takaisin paikalleen.

Saunan oven mitat

Saunanovia on saatavilla mm. seuraavissa moduuliko'oissa.

Koko (M) Karmin ulkomitta (mm) Asennusaukko (mm)
7 x 19  690 x 1890  700 x 2100 
8 x 19  790 x 1890  800 x 2100 
9 x 19  890 x 1890 900 x 2100 
8 x 20  790 x 1990 800 x 2100 
9 x 20 890 x 1990  900 x 2100 
10 x 20 990 x 1990 1000 x 2100
Saunaovet Katso kaikki »
 1. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 2. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 3. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 4. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 5. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 6. Verkkokauppa
  Tavaratalojen saatavuus
 7. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 8. Verkkokauppa
  Tavaratalojen saatavuus
 9. Verkkokauppa
  Tavaratalojen saatavuus
 10. Verkkokauppa
  Tavaratalojen saatavuus
 11. Verkkokauppa
  Tavaratalojen saatavuus
 12. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta

Ulko-oven asennus

Ulko-oven mitoitus tapahtuu mittaamalla asennusaukon leveys ja korkeus. Ulko-ovilevy myydään yhdessä karmin kanssa, joten mittaa myös asennusaukon paksuus eli karmin syvyys. Ulko-ovien karmin syvyys on yleensä 105 tai 115 mm. Ulko-oven asennus sujuu parhaiten, kun karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään 1020 mm asennus- ja eristysväli. Näin ollen esim. 1000 x 2100 mm asennusaukkoon sopivan karmin mitat ovat 988 x 2080 mm. Tämä tarkoittaa siis moduulimitan 10 x 21 kokoista ovea.

Ulko-oven asennus on hieman sisäoven asennusta haastavampaa, ja siinä kannattaakin noudattaa huolellisuutta. Varmista oven karmien suoruus ja käyntivälit mieluummin vaikka vähän liian usein kuin liian harvoin. Vatupassia kannattaakin käyttää jokaisen asennusvaiheen jälkeen. Käytä oven asennuksessa apunasi kiiloja. Kiilat pitävät oven paikallaan tukevasti helpottaen asennusta. Tämä tulee tarpeen, sillä pienikin suorakulmaisuusvirhe voi aiheuttaa ongelmia oven sulkeutumisessa tai sen asennossa.

 

Näin asennat ulko-oven

 1. Kynnyksen alustan on oltava vaakasuora, ennen oven asennusta. Muista myös asentaa kynnyksen alle lämpöeriste ja/tai kosteuseriste ennen oven ja karmin asennusta
 2. Asettele maahan levy tai muu suoja. Irrota ovilevy karmistaan ja aseta se varovasti levyn päälle ja seinää vasten odottamaan karmin asennuksen ajaksi.
 3. Jätä karmin sivuille ja yläpuolelle riittävä asennus- ja eristysväli (10⎯20 mm) ja nosta karmi ja kynnys oviaukkoon paikoilleen. Käytä parikiiloja apunasi ja kiilaa karmi karmissa olevien kiinnityspisteiden yläpuolelta oviaukkoon kummaltakin sivulta.
 4. Kiinnitä karmin saranapuolen yläpää ruuveilla sekä kiiloilla tukevasti ja siirry kiinnittämään saranapuolen alapää. Käytä vatupassia ja varmista saranapuolen kohtisuoruus sivu- ja syvyyssuunnassa. Käytä ruuveja ja kiiloja kiinnittääksesi loput kiinnityspisteet. Tarkista vielä lopuksi vatupassilla karmin olevan suorassa ja ristimittojen täsmäävän.
 5. Nosta nyt odottamassa ollut ovilevy saranoille. Asenna oveen painike, jotta pystyt tarkistamaan jatkossa käyntivälit helpommin.
 6. Varmista, että karmin lukkopuoli on suorassa niin syvyys- kuin sivusuunnassa ja kiinnitä ruuveilla ja kiiloilla karmi paikoilleen.
 7. Käytä tähän vaiheeseen erityistä huolellisuutta. Varmista, että käyntiväli on yhtä suuri kauttaaltaan ovilevyn ja karmin välissä. Katso myös, että karmin etureunat ovat joka paikasta samalla tasolla. Jos jokin kohta on kierossa, löysää tai kiristä ruuveja tai kiiloja oven suoristamiseksi. Koita nyt, että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti.
 8. Kylmä ilma ja kosteus pääsee helposti sisään tiivistämättömästä ovensuusta. Eristä siis karmin ja ulkoseinän väli eristevillalla ja tiivistä karmin ja sisäseinän sauman väli vedottomaksi esimerkiksi elastisella saumausmassalla. Älä lisää eristeitä liikaa, jottei karmi pullistu ovilevyä vasten. Varmista vielä, ettei karmin ja kynnyksen väliin jää rakoa.

Viimeistele vielä oven asennus asettamalla muovitulpat tai karmitulpat karmiruuvien reikien päälle ja peitä asennusrako talon tyyliin sopivilla listoilla. Muista asentaa lukkopesä mahdollisimman pian oven asennuksen jälkeen, jotta kosteus ei hiivi sisään avonaisesta lukkorunkoreiästä. Säädä tarvittaessa vielä saranoita ja vastarautaa sekä öljyä saranat. Voit kiinnittää myös ovipumpun sijoittamalla ovipumpun kiinnitusvarren ovilevyn yläpäähän.

Ulko-ovien mitat

Ulko-ovissa karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 10 - 20 mm asennus- ja eristysväli, jolloin esim. 1000 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 988 x 2080 mm kokoinen karmi, mikä tarkoittaa moduulimitan 10 x 21 kokoista ovea. Ovilevy ja karmi myydään settinä, joten myös asennusaukon paksuus tulee mitata. Ulko-ovien karmin syvyys on yleensä 105 tai 115 mm.  

Yksittäisiä ulko-ovia on saatavilla mm. seuraavissa moduuliko'oissa.

Koko (M) Karmin ulkomitta (mm) Asennusaukko ~ (mm)
10 x 21  988 x 2080 1010 x 2100 
9 x 21  888 x 2080 910 x 2100 
9 x 20  888 x 1980 910 x 2000
9 x 19  888 x 1880 910 x 1900 
10 x 23 988 x 2280 1010 x 2300 
9 x 23  888 x 2280 910 x 2300 

 

Jotta saisit täydellisesti sopivan ulko-oven, valikoimassamme on ulko-ovia saatavissa myös erikoismitoissa – kysy lisää tavarataloistamme

JELD-WENin ADVANCE-valikoiman ulko-oviin voi valita lisäominaisuutena 130, 170 tai 210 mm karmisyvyyden. Jos valitset ulko-oveesi Arctic-rakenteen (parempi u-arvo = lämpöarvo) tai lasitetun paloulko-oven, on karmisyvyys vakiona 170 mm (saatavissa myös 210 mm).

yös 210 mm).

ulko-ovet Katso kaikki »
 1. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 2. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 3. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 4. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 5. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 6. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 7. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 8. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 9. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 10. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta
 11. Verkkokauppa
  Nouto tavaratalosta