Lataa
Happopesu Solmaster RKL
14 90

Happopesu Solmaster RKL

Tiilipintojen puhdistukseen ja betonin peittopesuun ennen maalausta. Soveltuu betoni-, tiili-, kivi-, puu- ja lasipinnoille.
1490 
14.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 ast = 1 l

Happopesu Solmaster RKL

Tiilipintojen puhdistukseen ja betonin peittopesuun ennen maalausta. Soveltuu betoni-, tiili-, kivi-, puu- ja lasipinnoille.

Tuotenumero 15090004
EAN-koodi 6416465174202
Tuotemerkki Solmaster
Väri Väritön
Soveltuvuus Betonipinta, Rappauspinta, Tasoitepinta, Tiilipinta, Puupinta, Lasipinnat, Metalli
Soveltuvuus Betoni, Metallipinnat, Rapatut kivipinnat, Lautaverhoilu
Käyttökohde Ulkoseinät, Sisäseinät, Sisälattiat
Purkkikoko 1 l
Ohenne Vesi

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H290 - Voi syövyttää metalleja
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

Turvalausekkeet:

P234: Säilytä alkuperäispakkauksessa
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P501: Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H290 - Kan vara korrosivt för metaller
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser:

P234: Förvaras endast i originalförpackningen
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja