Lataa
Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould
Alk. 14 90

Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould

RENSA ANTI-MOULD tuhoaa home-, jäkälä- ja leväkasvuston rakennusten ulkopinnoilta. RENSA ANTI-MOULD on helppo suihkuttaa esim. tiili- ja huopakatolle, pihakiveykselle, tiiliseinään tai piha-aitaan ja antaa sään puhdistaa kasvustot pois. RENSA ANTI-MOULD d...
Alk. 1490 
14.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 1 l

Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould

RENSA ANTI-MOULD tuhoaa home-, jäkälä- ja leväkasvuston rakennusten ulkopinnoilta. RENSA ANTI-MOULD on helppo suihkuttaa esim. tiili- ja huopakatolle, pihakiveykselle, tiiliseinään tai piha-aitaan ja antaa sään puhdistaa kasvustot pois. RENSA ANTI-MOULD desinfioi pinnan ja antaa pitkäaikaisen suojan.

MaalausRYL (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014.

RENSA ANTI-MOULDIA voidaan käyttää kaikilla rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, rappaus yms. sekä vanhat maalipinnat.

Erityisen hyvin RENSA ANTI-MOULD toimii huokoisilla pinnoilla, joihin se pääsee imeytymään: betonikattotiili, -pihalaatta, bitumikate, rappaus, kestopuu yms.

RENSA ANTI-MOULDIA voidaan käyttää myös homekasvustojen pahoin likaamien pintojen esikäsittelyyn yhdessä RENSA FACADE julkisivu- ja homepesun kanssa ennen uudelleenmaalausta.

RENSA ANTI-MOULD on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava.

Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Tuotenumero M60800116
Tuotemerkki Teknos

Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät. Tuote ei saa jäätyä varastoinnissa. Vältä ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä. Suojaa silmät roiskeilta. Katso varoitusmerkinnät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P330 - Huuhdo suu.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P303 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P361 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P353 - Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 - VID FÖRTÄRING:
P330 - Skölj munnen.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P303 - VID HUDKONTAKT (även håret):
P361 - Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P353 - Skölj huden med vatten/duscha.
P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja