Lataa
Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould
15 90

Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould

RENSA ANTI-MOULD tuhoaa home-, jäkälä- ja leväkasvuston rakennusten ulkopinnoilta. RENSA ANTI-MOULD on helppo suihkuttaa esim. tiili- ja huopakatolle, pihakiveykselle, tiiliseinään tai piha-aitaan ja antaa sään puhdistaa kasvustot pois. Se desinfioi pinna...
Alk. 1590 
15.9 €/l
Valitse purkkikoko
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 1 l
Only %1 left

Homesuoja Teknos Rensa Anti-Mould

RENSA ANTI-MOULD tuhoaa home-, jäkälä- ja leväkasvuston rakennusten ulkopinnoilta. RENSA ANTI-MOULD on helppo suihkuttaa esim. tiili- ja huopakatolle, pihakiveykselle, tiiliseinään tai piha-aitaan ja antaa sään puhdistaa kasvustot pois. Se desinfioi pinnan ja antaa pitkäaikaisen suojan.

RENSA ANTI-MOULDIA voidaan käyttää kaikilla rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, rappaus yms. sekä vanhat maalipinnat. Erityisen hyvin se toimii huokoisilla pinnoilla, joihin se pääsee imeytymään: betonikattotiili, -pihalaatta, bitumikate, rappaus, kestopuu yms. Sitä voidaan käyttää myös homekasvustojen pahoin likaamien pintojen esikäsittelyyn yhdessä RENSA FACADE julkisivu- ja homepesun kanssa ennen uudelleenmaalausta.

RENSA ANTI-MOULD on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004). MaalausRYL (Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014.

Tuotenumero M60800116
Tuotemerkki Teknos

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P330 - Huuhdo suu.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P303 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
P361 - Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P353 - Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].
P305 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351 - Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 - Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 - VID FÖRTÄRING:
P330 - Skölj munnen.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P303 - VID HUDKONTAKT (även håret):
P361 - Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P353 - Skölj huden med vatten/duscha.
P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät. Tuote ei saa jäätyä varastoinnissa. Vältä ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä. Suojaa silmät roiskeilta. Katso varoitusmerkinnät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja