Lataa
Hyttyskarkotin Raid Liquid Electric
12 95

Hyttyskarkotin Raid Liquid Electric

4.50 2
Raid Liquid Electric hyttyskarkotin on täysin tuoksuton laite hyttysten torjuntaan sisätiloissa. Laite antaa rauhan ärsyttäviltä hyttysiltä ja takaa rauhalliset yöunet. Torjuntalaite toimii verkkovirralla (230V). Kiinnitetään pistorasiaan ja laitteen lämm...
1295 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Hyttyskarkotin Raid Liquid Electric

Raid Liquid Electric hyttyskarkotin on täysin tuoksuton laite hyttysten torjuntaan sisätiloissa. Laite antaa rauhan ärsyttäviltä hyttysiltä ja takaa rauhalliset yöunet. Torjuntalaite toimii verkkovirralla (230V). Kiinnitetään pistorasiaan ja laitteen lämmetessä tehoainetta vapautuu ilmaan hyttysiä karkottamaan.

Pakkaus sisältää sähkölaitteen ja tehoaineen sisältämän nestepullon. Yksi pullo riittää karkottamaan hyttyset ja muut lentävät hyönteiset jopa 30 yöksi. Laite suojaa 30 m³ kokoisen tilan ja on tehokas jopa ikkunan ollessa raollaan.

Käyttö: Poista korkki ja kierrä pullo kiinni pistorasiaan kiinnitettävään laitteeseen. Käännä laitetta siten, että pullo on pystysuorassa asennossa. Kytke laite päälle kiinnittämällä pidike pistorasiaan. Merkkivalo palaa laitteen ollessa toiminnassa. Poista laite pistorasiasta kun tarve hyttystorjunnalle on ohi.

Täyden tehon saavuttamiseksi aktivoi laite 30 minuuttia etukäteen. Pulloa ei tarvitse irrottaa pidikkeestä, kun laite ei ole kytkettynä pistorasiaan. Vaihda pullo uuteen kun neste on haihtunut.

Tuotenumero 60728078
EAN-koodi 5000204803754
Tuotemerkki Raid
Käyttökohde Hyönteiset
 • Jännite: 230V

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P330 Huuhdo suu.
P331 EI saa oksennuttaa.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare
P330 Skölj munnen.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P405 Förvaras inlåst.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P391 Samla upp spill.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja