Lataa
Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml
18 95

Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml

Kierretappien ja pulttien kiinnittämiseen tiili, kivi ja betonipinnoille.
1895 
63.17 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 plo = 0.3 l

Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml

Kierretappien ja pulttien kiinnittämiseen tiili, kivi ja betonipinnoille.

Tuotenumero 10071273
EAN-koodi 8590369109046
Tuotemerkki Stabilit
Väri Vaaleanharmaa
Tyyppi Liimamassat, tiivistysmassat ja asennusliimat
Soveltuvuus Tiili, Kivi, Betoni
Käyttökohde Sisälle, Ulos
 • Sisältää 1 kpl sekoitusputkia.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:
tetramethylendimethacrylat, Sementti, Portland-, kemikaalit, 2-
hydroksipropyylimetakrylaatti, dibentsoyyliperoksidi

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka
läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Farliga komponenter:
tetramethylendimethacrylat, Cement, portland-, kemikalier, 2-hydroxipropylmetakrylat,
dibenzoylperoxid

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja