Lataa
Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml
18 50

Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml

Kierretappien ja pulttien kiinnittämiseen tiili, kivi ja betonipinnoille.
1850 
61.67 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 plo = 0.3 l

Injektiomassa Stabilit VM Vaaleanharmaa 300 ml

Kierretappien ja pulttien kiinnittämiseen tiili, kivi ja betonipinnoille.

Tuotenumero 10071273
EAN-koodi 8590369109046
Tuotemerkki Stabilit
  • Sisältää 1 kpl sekoitusputkia.
  • Väri: vaaleanharmaa

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista.
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:
tetramethylendimethacrylat, Sementti, Portland-, kemikaalit, 2-
hydroksipropyylimetakrylaatti, dibentsoyyliperoksidi

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka
läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Farliga komponenter:
tetramethylendimethacrylat, Cement, portland-, kemikalier, 2-hydroxipropylmetakrylat,
dibenzoylperoxid

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja