Lataa
Ketjuöljy CRC Chain Spray 250 ml
8 95

Ketjuöljy CRC Chain Spray 250 ml

Kätevä spray ketjujen voitelemiseen.
895 
35.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Ketjuöljy CRC Chain Spray 250 ml

Kätevä spray ketjujen voitelemiseen.

Tuotenumero 61125274
EAN-koodi 5412386066016
Tuotemerkki CRC
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralauseke:
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315: Ärsyttää ihoa.
H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P410/412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2: Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot:
Sisältää: Polysulfides, di-tert-Bu Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P410/412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.
P501-2: Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Kompletterande faroinformaion:
Innehåller: Polysulfides, di-tert-Bu Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja