Lataa
Kiilto Pro Repairfix Paikkausmassa 0,7 kg
17 90

Kiilto Pro Repairfix Paikkausmassa 0,7 kg

Soveltuu seinien ja lattioiden paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Monikäyttöinen tasoite seinille, katoille ja lattioihin. Voidaan kiinnittää myös keraamisia laattoja. Pakkaus on valmistettu kierrätysmuovista.
1790 
Vertailuhinta: 25.57 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 ast = 0.7 kg

Kiilto Pro Repairfix Paikkausmassa 0,7 kg

Soveltuu seinien ja lattioiden paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Monikäyttöinen tasoite seinille, katoille ja lattioihin. Voidaan kiinnittää myös keraamisia laattoja. Pakkaus on valmistettu kierrätysmuovista.

Tuotenumero 61188754
EAN-koodi 6411512130019
Tuotemerkki Kiilto Pro
Paino (kg) 0,7
Käyttökohde Ulos, Sisälle
Tyyppi Seinätasoite
 • Riittoisuus: 1 mm kerros/m² kuiva-ainetta n. 1,1 kg
 • Kerrosvahvuus: max. 30 mm
 • Kovettumisnopeus: kovettumisaika 1-3 vrk, laatoitus saumattavissa 2 vrk:n kuluttua
 • Sekoitussuhde: 390-430 g vettä / 1000g jauhetta
 • Työskentelyaika: veden lisäyksestä vähintään 2-3 tuntia
 • Max. Raekoko: 0,3 mm
 • Valuma: < 0,5 mm

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H315 - Ärsyttää ihoa
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

Turvalausekkeet:
P102- Säilytä lasten ulottumattomissa
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P501- Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011)


Signalord: Fara

Faroangivelser:
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:
P102- Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501- Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja