Lataa
Kontaktiliima Casco 40 ml
5 90

Kontaktiliima Casco 40 ml

Monikäyttöinen liuotinohenteinen liima, jolla voidaan liimata esim. metallia, puuta, puukuitulevyjä, pahvia, keramiikkaa, nahkaa, kumia sekä muoveja. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten polyeteeni ja polypropeeni. Ei polystyreenisolumuoville. Yhteenso...
590 
147.5 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.04 l

Kontaktiliima Casco 40 ml

Monikäyttöinen liuotinohenteinen liima, jolla voidaan liimata esim. metallia, puuta, puukuitulevyjä, pahvia, keramiikkaa, nahkaa, kumia sekä muoveja. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten polyeteeni ja polypropeeni. Ei polystyreenisolumuoville. Yhteensopivuuskoe tulee aina tehdä mikäli liimataan maalattuja / lakattuja pintoja. Sisäkäyttöön. Hyvä alkutarttuvuus. Hyvät liimausominaisuudet ja vedenkesto. Tiksotrooppisuuden takia soveltuu hyvin pystypinnoille.

Tuotenumero 35351100
EAN-koodi 7311980114964
Tuotemerkki Casco
Väri Beige
Tyyppi Liimamassat, tiivistysmassat ja asennusliimat
Soveltuvuus Metalli, Puu, Muovi ja lasikuitu, Nahka
Käyttökohde Sisälle
 • Koostumus: Liuotinpohjainen polykloropreenikumi
 • Olomuoto: Tiksotrooppinen neste
 • Ominaispaino: n. 850 kg / m³
 • Kuiva-ainepitoisuus: n. 21 %
 • Paloluokitus: Helposti syttyvää.
 • Liuote: Asetoni
 • Menekki: n. 3 - 6 m² / l kaksipuolisessa liimauksessa.
 • Työskentelylämpötila: Ei alle +15°C
 • Työskentelyaika: n. 50 min. Lämpöaktivoinnilla saadaan asennusaikaa lisättyä.
 • Avoin aika: Normaalisti 10 – 20 min. olosuhteista ja liimakerroksen paksuudesta riippuen.
 • Lämmönkesto: Kuivunut liimasauma - 30°C - +75°C
 • Kemikaalinkesto: Sietää hyvin vettä ja tilapäisesti kosketusta öljyyn, bensiiniin ja rasvaan
 • Työvälineet: Sivellin, tela, liimakampa ja myös ruisku liiman ohennuksen jälkeen
 • Varastointi: Varastointi +10°C - +30°C. Helposti syttyvää. Pakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna. Suojattava jäätymiseltä.
 • Pakkauskoko: 40ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Ennaltaehkäisy:
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:
P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.

Jätteiden käsittely:
P501Sisältö/astia hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder:
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresisten skum.

Avfall:
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja