Lataa
Korjaus- ja tasoituslaasti Weber DIY Outdoor Repair 15 kg
37 90

Korjaus- ja tasoituslaasti Weber DIY Outdoor Repair 15 kg

5.00 1
Sementtipohjainen betoninharmaa korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaus ja paikkaus betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla. Esimerkkejä käyttökohteista: betonisok...
3790 
Vertailuhinta: 2.53 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 15 kg

Korjaus- ja tasoituslaasti Weber DIY Outdoor Repair 15 kg

Sementtipohjainen betoninharmaa korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa.

Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaus ja paikkaus betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla.

Esimerkkejä käyttökohteista: betonisokkelit, -portaat, -pilarit.

Tuotenumero 61049684
EAN-koodi 6415910031800
Tuotemerkki Weber Saint-gobain
Paino (kg) 15
Käyttökohde Ulos, Sisälle
Tyyppi Lattiatasoite, Seinätasoite
  • Menekki: n. 2 kg/m²/mm
  • Suositeltava kerrospaksuus: 3-20 mm ylitasoituksessa ja kolojen täytössä 50 mm asti
  • Vedentarve: n. 0,8 l/5 kg
  • Valmista massaa: n. 3,4 l/5 kg
  • Käyttöaika: n. 45 min

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä: Portlandsementti, Kalsiumformiaatti

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313 Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Portlandcement
Kalciumformiat

Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja