Lataa
Korroosionestoaine CRC Sisu 250 ml
8 95

Korroosionestoaine CRC Sisu 250 ml

Suojaa ja voitelee ketjut sekä saranat paremmin kuin monitoimiöljy. Suojaa ja voitelee myös pulttien kierteet ja koneen osat helpottaen asennusta ja purkamista. Sopii käytettäväksi aseissa, autoissa, traktoreissa, työvälineissä, ketjuissa, koteloissa, sar...
895 
35.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Korroosionestoaine CRC Sisu 250 ml

Suojaa ja voitelee ketjut sekä saranat paremmin kuin monitoimiöljy. Suojaa ja voitelee myös pulttien kierteet ja koneen osat helpottaen asennusta ja purkamista. Sopii käytettäväksi aseissa, autoissa, traktoreissa, työvälineissä, ketjuissa, koteloissa, saranat, koneistetut osissa, laivoissa, varastoinnissa, museoinnissa ja kuljetussuojauksessa.

Tuotenumero 61216327
EAN-koodi 5412386067693
Tuotemerkki CRC
Tyyppi Spraytuotteet
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekeet:
H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 : Ärsyttää ihoa.
H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 : Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot:
Sisältää: Tar, pine
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.


Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222 : Extremt brandfarlig aerosol.
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 : Irriterar huden.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Kompletterande faroinformaion:
Innehåller: Tar, pine
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja