Lataa
Ksyleeni Teknos Teknosolv 1639 1 l
22 90

Ksyleeni Teknos Teknosolv 1639 1 l

Tehokas ohenne ksyleeniohenteisille maaleille, kuten Teknoksen Ferrex-ruosteenestomaalille. Maalia ohennetaan mm. - jos maali on varastointiolosuhteiden tai -ajan takia paksuuntunut - jos maalaus tapahtuu ruiskuttamalla Teknosolv 1639 sopii erinomaisest...
2290 
22.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 1 l

Ksyleeni Teknos Teknosolv 1639 1 l

Tehokas ohenne ksyleeniohenteisille maaleille, kuten Teknoksen Ferrex-ruosteenestomaalille. Maalia ohennetaan mm.
- jos maali on varastointiolosuhteiden tai -ajan takia paksuuntunut
- jos maalaus tapahtuu ruiskuttamalla

Teknosolv 1639 sopii erinomaisesti myös maalausvälineiden pesuun.

Huomaathan, että Teknosolv 1639 ohenteella ohennettua maalia ei saa maalata tärpätti- tai lakkabensiiniohentesilla maaleilla maalattujen pintojen päälle.

Tuotenumero 35090000
EAN-koodi 6414620313923
Tuotemerkki Teknos
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 1 l

Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H312 + H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä
suojavaatteita.
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P301 + P310 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa.
P303 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Huuhdo tai
suihkuta iho vedellä.
P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
Ksyleeni

Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H312 + H332 - Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 - Irriterar huden.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd
skyddskläder.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P301 + P310 + P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Skölj huden med vatten eller
dusch.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
Xylen

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja