Lataa
Kuullote Pinotex Extra
Alk. 25 00

Kuullote Pinotex Extra

Öljypohjainen, perinteinen kuullote uusille ja aiemmin kuultavalla käsitellyille puupinnoille ulkona. Jättää puun kauniin pintakuvion näkyviin ja suojaa puuta säärasituksilta. Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan maalipesulla. Mahdollis...
Alk. 2500 
25 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 1 l

Kuullote Pinotex Extra

Öljypohjainen, perinteinen kuullote uusille ja aiemmin kuultavalla käsitellyille
puupinnoille ulkona. Jättää puun kauniin pintakuvion näkyviin ja suojaa puuta
säärasituksilta.

Pinta harjataan puhtaaksi ja tarvittaessa puhdistetaan maalipesulla. Mahdolliset homehtuneet pinnat pestään homeenpoistopesulla ohjeiden mukaan. Harmaantunut puuaines hiotaan. Poistapihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa Taloustinnerillä. Puupuhdas pinta pohjustetaan.

Tuotenumero M60407793
Tuotemerkki Pinotex

Vaaralausekkeet:

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P262 - Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikalliseen maalijätteiden keräyspisteeseen.

Faroangivelser:

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P262 - Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja