Lataa
Lakkabensiini Teknos Teknosolv 1621 1 l
14 90

Lakkabensiini Teknos Teknosolv 1621 1 l

Mietohajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiohenteisille maaleille ja lakoille, työvälineitten pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon.
1490 
14.9 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 1 l

Lakkabensiini Teknos Teknosolv 1621 1 l

Mietohajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiohenteisille maaleille ja lakoille, työvälineitten pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon.

Tuotenumero 15092050
EAN-koodi 6414620005804
Tuotemerkki Teknos
Kiiltoaste

Pintamaalin kiiltoaste vaikuttaa värin kokemiseen eli siihen, miltä valittu värisävy näyttää pinnalla. Mitä korkeampi kiilto, sitä kylläisempi ja intensiivisempi väri on. Kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on myös helpompi puhdistaa ja kestää paremmin pyyhkimistä. Mitä himmeämpi maalin kiilto taas on, sitä pehmeämmältä ja rauhallisemmalta väri näyttää.

Ei määritelty
Purkkikoko 1 l

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lämmöltä,kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta. - Tupakointi
kielletty.
P280 - Käytä suojakäsineitä tai -vaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
P301 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331 - EI saa oksennuttaa.
P304 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P340 - Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo
hengittää.
P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
P501 - Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset ainesosat:
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas

Lisämerkinnät:
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Håll borta från värme, gnistor, öppen eld och heta ytor. - Rökning förbjuden.
P280 - Använd skyddshandskar eller kläder och ögon- eller ansiktsskydd.
P301 - VID FÖRTÄRING:
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 - Framkalla INTE kräkning.
P304 - VID INANDNING:
P340 - Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
underlättar andningen.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Kompletterande märkningselement:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja