Ladataan

Lattiadispersio Weber.Vetonit MD16 10 l

= 10,000 l
Vertailuhinta: 690 €/l
6900Osta
Suoratoimitus tehtaalta. Toimitusaika 2-5 arkipäivää, haja-asutusalueilla 2-8 päivää
Laske rahti
Säästä aikaa ja vaivaa! Toimitamme tuotteet nopeasti ja luotettavasti kotiisi tai valitsemaasi noutopisteeseen. (Toimituksen hinta lasketaan postinumeron ja määrän perusteella)

Tuotekuvaus

Tasoitettavan alustan pohjustus ennen tasoitteen levitystä. Dispersiokäsittely parantaa tasoitteen tartuntaa alustaan, estää ilmakuplien syntymistä ja tasoitteessa olevan veden imeytymistä alustaan liian nopeasti.

Tuotehyväksynnät M1 ja EC1+.

Tekniset tiedot

Soveltuu myös kiinnityslaastin pohjusteeksi.

Lisätiedot

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P280 Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.

Nimi Lattiadispersio Weber.Vetonit MD16 10 l
Tuotenumero 33890650

stockrequest
Varastosta ei löydy pyydettyä määrää

Halutessasi voimme ilmoittaa, kun pyydetty määrä tuotetta löytyy varastosta.

PYYDÄ ILMOITUS
PYYDÄ ILMOITUS

Lähetämme sähköpostin kun pyydetty määrä on jälleen varastossa

Artikkeli
Lattiadispersio Weber.Vetonit MD16 10 l
* Pakollinen kenttä Peruuta

Arvostelut