Lataa
Lattiamassa Fescon LM 6000 20 kg
11 50

Lattiamassa Fescon LM 6000 20 kg

5.00 1
Fescon LM 6000 on erikoissementtisideaineinen lattiamassa. Se kuivuu ja kovettuu nopeasti ja on kaseiiniton. Käsinlevitettävä. Ominaisuuksia: - Kaseiiniton - Käsintasoitettava - Kerrospaksuuksille 10 – 250 mm - Kuivuu hydratoitumalla Käyttökohteita: -...
1150 
Vertailuhinta: 0.58 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 20 kg

Lattiamassa Fescon LM 6000 20 kg

Fescon LM 6000 on erikoissementtisideaineinen lattiamassa. Se kuivuu ja kovettuu nopeasti ja on kaseiiniton. Käsinlevitettävä.

Ominaisuuksia:

- Kaseiiniton
- Käsintasoitettava
- Kerrospaksuuksille 10 – 250 mm
- Kuivuu hydratoitumalla

Käyttökohteita:

- betonilattioiden valu, oikaisu, täyttö ja kallistusvaluihin asunnoissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa.
- tarvittaessa pinnan viimeistelyyn voidaan käyttää Fescon LT 4000 tai LT 3000 - lattiatasoitteita
- voidaan käyttää uivissa, raudoitetuissa lattioissa, tällöin min. paksuus 50 mm

Tuotenumero 60406824
EAN-koodi 6416841202000
Tuotemerkki Fescon
Paino (kg) 20
Käyttökohde Sisälle
Tyyppi Lattiatasoite
 • Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros n. 1,8 kg/m²
 • Vedentarve: 1,7-1,9 l / 20 kg
 • Valmista massaa: 10-11 l / 20 kg
 • Olomuoto: jauhe
 • Sideaine: erikoissementti
 • Väri: harmaa
 • Maksimiraekoko: 1,2 mm
 • Varastointi: varastointiaika kuivassa paikassa 10 kk
 • Alin käyttölämpötila: + 10°C
 • Työstettävyysaika: n. 0,5 h
 • Päällystettävissä: n. 24 h (+20 c / RH 50%)
 • Kävelykelpoisuus: n. 3 h
 • Kovettumisaika: n. 1 vrk + 20°C
 • Puristuslujuus: 28 vrk > 30 Mpa
 • Vedenkestävyys: vedenkestävä

Lisämerkinnät:

H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti

Fara

Faroangivelser:
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P284: Använd andningsskydd
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P304+P341: VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501: Innehållet/behållaren lämnas till en mottagare i enlighet med gällande föreskrifter

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja