Lataa
Nurmikon voikukkahävite Toxan 3 l
29 90

Nurmikon voikukkahävite Toxan 3 l

4.25 4
Rikkakasviaine yksittäisten leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan nurmikosta, mm. voikukka ja piharatamo. Imeytyy lehtien kautta ja kulkeutuu alas juuriin. Käsitellyllä alueella voidaan oleskella aineen kuivuttua. Uusi nurmikko käsitellään aikaisintaan v...
2990 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Nurmikon voikukkahävite Toxan 3 l

Rikkakasviaine yksittäisten leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan nurmikosta, mm. voikukka ja piharatamo. Imeytyy lehtien kautta ja kulkeutuu alas juuriin. Käsitellyllä alueella voidaan oleskella aineen kuivuttua. Uusi nurmikko käsitellään aikaisintaan vuoden kuluttua perustamisesta.

Tuotenumero 61277315
EAN-koodi 6414505118407
Tyyppi Rikkaruohon torjunta

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktio
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Faroangivelser:

H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja