Lataa
Ohutrappauslaasti Weber.Vetonit 410 25 kg
37 90

Ohutrappauslaasti Weber.Vetonit 410 25 kg

5.00 1
Ruiskutettava tai käsin levitettävä sementtipohjainen ja kuituvahvisteinen kaksikerrosrappauslaasti kiviaineisten alustojen rappaukseen sisällä ja ulkona. Suurin raekoko n. 1 mm. Koneellisesti tai käsin tehtävä kaksikerrosrappaus betoni-, tiili-, tai kev...
3790 
Vertailuhinta: 1.52 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 25 kg

Ohutrappauslaasti Weber.Vetonit 410 25 kg

Ruiskutettava tai käsin levitettävä sementtipohjainen ja kuituvahvisteinen kaksikerrosrappauslaasti kiviaineisten alustojen rappaukseen sisällä ja ulkona. Suurin raekoko n. 1 mm.

Koneellisesti tai käsin tehtävä kaksikerrosrappaus betoni-, tiili-, tai kevytbetonialustoille, eristerappaukseen SerpoMin- ja SerpoTherm- järjestelmissä sekä SerpoVent- levyrappausjärjestelmässä.

Soveltuu myös tartuntakerrokseksi ja oikaisuun esim. maalipinnoille sisätiloissa.

Tuotehyväksynnät CE ja M1.

Tuotenumero 60732705
EAN-koodi 6415910021252
Tuotemerkki Weber.Vetonit
Paino (kg) 25
Käyttökohde Sisälle, Ulos
Tyyppi Rappauslaasti
Tyyppi Seinätasoite
  • Menekki: n. 1,5 kg/m²/1 mm
  • Suositeltava kerrospaksuus: Kokonaan tasoituksessa 2-10 mm, osittain tasoituksessa 15 saakka
  • Vedentarve: n. 5,0-6,0 l / 25 kg
  • Sideaine: sementti ja polymeerit
  • Runkoaine: luonnonhiekka ja murskattu kalkkikivi
  • Lisäaine: mm. muovikuidut, sekä vedenhylkivyyttä ja säänkestoa parantavat aineet

Huomiosana: Vaara

Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Portlandsementti
Kalsiumhydroksidi

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313 Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Fara

Riskbestämmande komponenter för etikettering: Portlandcement

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja