Lataa
Palasyötti Ratex syöttirasiassa 20 g
8 95

Palasyötti Ratex syöttirasiassa 20 g

Käyttövalmis Ratex syöttirasia hiirien torjuntaan sisätiloissa. Sisältää 20 g palasyötin. Hiirien kertasyönnillä nauttima määrä syöttiä yleensä riittää. Syötti on pakattu valmiiksi syöttirasiaan. Käyttö: syöttilaatikot asetetaan sellaisten paikkojen väli...
895 
Vertailuhinta: 447.5 €/kg
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.02 kg

Palasyötti Ratex syöttirasiassa 20 g

Käyttövalmis Ratex syöttirasia hiirien torjuntaan sisätiloissa. Sisältää 20 g palasyötin. Hiirien kertasyönnillä nauttima määrä syöttiä yleensä riittää. Syötti on pakattu valmiiksi syöttirasiaan.

Käyttö: syöttilaatikot asetetaan sellaisten paikkojen välittömään läheisyyteen, joissa on havaittu merkkejä jyrsijöistä (esimerkiksi kulkureitit, pesimäpaikat). Mikäli mahdollista, syöttilaatikot on kiinnitettävä rakenteisiin.

Tuotenumero 61277324
EAN-koodi 6414505082920
Käyttökohde Hiiret ja rotat
 • Tehoaine: brodifakumi 0,029/kg

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H300 Tappavaa nieltynä.
H302 Haitallista nieltynä.
H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H360D Voi vaurioittaa sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (veri) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P260 Älä hengitä pölyä.
P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H300 Dödligt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H330 Dödligt vid inandning.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H360D Kan skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P260 Inandas inte damm.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja