Lataa
Pehmeä antifouling -maali Hempel Classic Sininen 0,75 l
36 90

Pehmeä antifouling -maali Hempel Classic Sininen 0,75 l

Pehmeä, perinteinen, kuparipohjainen antifouling-maali, lähinnä puu - ja teräsveneille. Suojaa myös laivamadoilta. Sopii kaikille pinnoille, paitsi alumiinille. Käytetään vesilinjan alapuolella. Vesille lasku aikaisintaan 6 tunnin jälkeen - viimeistään 2 ...
3690 
49.2 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 prk = 0.75 l

Pehmeä antifouling -maali Hempel Classic Sininen 0,75 l

Pehmeä, perinteinen, kuparipohjainen antifouling-maali, lähinnä puu - ja teräsveneille. Suojaa myös laivamadoilta. Sopii kaikille pinnoille, paitsi alumiinille. Käytetään vesilinjan alapuolella. Vesille lasku aikaisintaan 6 tunnin jälkeen - viimeistään 2 viikon sisällä.

Käyttö makeassa vedessä tai kalankasvatuslaitteistoissa ei ole sallittua.

Tuotenumero 61085314
EAN-koodi 5709516022203
Tuotemerkki Hempel
Väri Sininen
Kiiltoaste

Värejä valittaessa on otettava huomioon kiiltoeron vaikutus väriaistimukseen. Kiillon lisääntyessä värin kylläisyys kasvaa ja samalla muuttuu vaaleus-tummuusaste. Toinen asia, johon maalin kiilto vaikuttaa, on maalipinnan puhdistettavuus. Karkea sääntö on, että mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se myös kestää puhdistamista.

Puolihimmeä (11-35)
Purkkikoko 0,75 l
Tyyppi Antifouling
Riittoisuus m²/l Teoreettinen riittoisuus: 12.5 m²/l - 40 mikronia
  • Kuiva-aine pitoisuus, %: 50 ± 1
  • Ominaispaino: 1,4 kg/litra
  • Leimahduspiste: 37 °C [98.6 °F]
  • Säilymisaika: 2 vuotta 25°C/77°F

  • Levitysmenetelmä: Sivellin/Tela/Maalaustyyny
  • Välineiden puhdistus: THINNER 808 (No 3): maks. 5%

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
Vältä höyryjen, suihkeen tai sumujen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Säilytä viileässä. Varastoi lukitussa tilassa.
Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.

Vaaralliset aineosat:
liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;Matalalla kiehuva teollisuusbensiini -täsmentämätön
dikuparioksidi

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor, sprutdimma eller dimma. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare.
Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.

Farliga beståndsdelar:
solventnafta (petroleum), lätt aromatisk
koppar(I)oxid

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja