Lataa
Puhdistusaine CRC Electronic Cleaner 250 ml
10 95

Puhdistusaine CRC Electronic Cleaner 250 ml

Mieto puhdistusaine elektroniikkalaitteille, puhdistaa sormenjäljet, pölyn ja kevyt öljyt. Tuotetta voi käyttää myös herkille muovipinnoille. Puhdistaa hellävaraisesti eikä vahingoita pintoja. Puhdistusaineen koostumus on mieto, nopeasti kuivuva, se ei sy...
1095 
43.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.25 l

Puhdistusaine CRC Electronic Cleaner 250 ml

Mieto puhdistusaine elektroniikkalaitteille, puhdistaa sormenjäljet, pölyn ja kevyt öljyt. Tuotetta voi käyttää myös herkille muovipinnoille. Puhdistaa hellävaraisesti eikä vahingoita pintoja. Puhdistusaineen koostumus on mieto, nopeasti kuivuva, se ei syövytä eikä jätä jäänteitä. Puhdistaa kevyet epäpuhtaudet.

Käyttökohteet: elektroniset laitteet, hälytysjärjestelmät, kytkimet, anturit, releet, ohjaimet, piirilevyt, ei jännitteelliset osat.

Tuotenumero 61208892
EAN-koodi 5412386065941
Tuotemerkki CRC
Tyyppi Pesuaine
 • Pakkauskoko: 250 ml

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H315 : Ärsyttää ihoa.
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 : Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä.


Signalord: Fara

Faroangivelser:
H222 : Extremt brandfarlig aerosol.
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 : Irriterar huden.
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över
50°C/122 °F.
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä
   
  Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
  Espoo Valitse Valittu
  Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.espoo@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Lahti Valitse Valittu
  Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.lahti@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Oulu Valitse Valittu
  Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.oulu@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Tampere Valitse Valittu
  Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.tampere@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Turku Valitse Valittu
  Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.turku@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja
  Vantaa Valitse Valittu
  Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
  La 9.00 - 18.00
  Su 10.00 - 18.00
  info.vantaa@bauhaus.fi
  Ajo-ohjeet Lisätietoja