Lataa
Puuterva Uula 3 l
67 90

Puuterva Uula 3 l

Korkealuokkainen ja perinteikäs uunissa valmistettu täysterva ulkokäyttöön. Aito ja perinteinen puurakenteiden suojaamiseen tarkoitettu paksu ja tahmea tuote, joka suojaa puuta vedeltä ja kosteudelta. Uula Puuterva sisältää pikeä, joka on tärkeä osa ter...
6790 
22.63 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 prk = 3 l

Puuterva Uula 3 l

Korkealuokkainen ja perinteikäs uunissa valmistettu täysterva ulkokäyttöön. Aito ja perinteinen puurakenteiden suojaamiseen tarkoitettu paksu ja tahmea tuote, joka suojaa puuta vedeltä ja kosteudelta.

Uula Puuterva sisältää pikeä, joka on tärkeä osa tervan suojaavaa vaikutusta. Ei ole lisätty tärpättiä eikä muita liuottimia. Puutervaa voidaan käyttää paanu -ja lautakattoihin, rekiin, veneisiin, työkaluihin ja köysiin.

Tuotenumero 35050890
EAN-koodi 6419275042327
Tuotemerkki Uula
Väri Ruskea
Soveltuvuus Puupinta
Soveltuvuus Lautaverhoilu
Käyttökohde Veneet, Ulkokatot, Huonekalut, listat ja kalusteet
Kiiltoaste

Värejä valittaessa on otettava huomioon kiiltoeron vaikutus väriaistimukseen. Kiillon lisääntyessä värin kylläisyys kasvaa ja samalla muuttuu vaaleus-tummuusaste. Toinen asia, johon maalin kiilto vaikuttaa, on maalipinnan puhdistettavuus. Karkea sääntö on, että mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se myös kestää puhdistamista.

Ei määritelty
Purkkikoko 3 l
Ohenne Liuote
Peittävä/Kuultava Kuultava
Riittoisuus m²/l 3-5m² / litra

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H332 Haitallista hengitettynä
H312 Haitallista joutuessaan iholle
H302 Haitallista nieltynä
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H315 Ärsyttää ihoa
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion


Turvalausekkeet:

P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P301+P312: Jos kemikaalia nielty: Ota yhteys myrkytystietokeskukseen/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P302 + P352: Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P304 + P340: Jos kemikaalia on hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys
P332 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H332:Skadligt Vid inandning
H312: Skadligt Vid hudkontakt
H302: Skadligt Vid fort äring
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation
H335: Kan Orsaka irritation I luftvägarna
H315: Irriterar huden
H317: Kan Orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelser:

P270: Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P280: Använd Skyddshandsk ar/skyddskläder/ögönskydd/ansiktsskydd
P301+ P312: Vid förtäring:Vid obehag,kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkäre.
P302+P352: Vid hudkontakt: Tvättä Med mycket vatten och tvål
P304+P340: Vid inandning: Flytta Personen till frisk luft och se till att a ndningen underlättas
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja