Black Friday
Päivää
Tuntia
Minuuttia
Sekuntia
Katso tarjoukset »
Lataa
Roslagin Mahonki Uula
Alk. 24 90

Roslagin Mahonki Uula

Aito, perinteinen ja hengittävä kuultava tervamaali ulkokäyttöön. Erinomainen, keitettyä pellavaöljyä ja tervaa sisältävä pintakäsittelyaine puu -ja hirsivalmisteisien rakennusten ulkopintojen kuultavaan käsittelyyn. Roslagin Mahonki jättää puun syyt kau...
Alk. 2490 
27.67 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.9 l

Roslagin Mahonki Uula

Aito, perinteinen ja hengittävä kuultava tervamaali ulkokäyttöön. Erinomainen, keitettyä pellavaöljyä ja tervaa sisältävä pintakäsittelyaine puu -ja hirsivalmisteisien rakennusten ulkopintojen kuultavaan käsittelyyn.

Roslagin Mahonki jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja suojaa puupintaa luonnollisesti. Käyttökohteita ovat uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla pintakäsittelyaineilla käsitellyt (myös vanhat painekyllästetyt) puupinnat ulkotiloissa, kuten hirsi- ja lautaseinät, puuveneet ja laiturit.

Tuotenumero M35050580
Tuotemerkki Uula

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:

P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P261 Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus : Tyhjät, kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P350 VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
P261 Undvik att inandas dimma/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till :Tomma och torra plåtörpackningar kan lämnas in till metallåtervinningen. Flytande avfall bör lämnas till insamlingsstället för problemavfall.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH 208 Innehåller 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 info.espoo@bauhaus.fi Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 info.lahti@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 info.oulu@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 info.tampere@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 info.turku@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 info.vantaa@bauhaus.fi Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
Ajo-ohjeet Lisätietoja