Lataa
Sammaleenpoistaja Tikkurila Kilpi 5 l
41 90

Sammaleenpoistaja Tikkurila Kilpi 5 l

Soveltuu tiili-, huopa- ja peltikatoille. Helppo ja nopea levittää esimerkiksi reppuruiskulla, katto puhdistuu vähitellen itsekseen.
4190 
8.38 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 5 l

Sammaleenpoistaja Tikkurila Kilpi 5 l

Soveltuu tiili-, huopa- ja peltikatoille. Helppo ja nopea levittää esimerkiksi reppuruiskulla, katto puhdistuu vähitellen itsekseen.

Tuotenumero 60885423
EAN-koodi 6408070074091
Tuotemerkki Tikkurila
Väri Väritön
Soveltuvuus Peltikatto, Tiilikatto, Huopakatto
Käyttökohde Ulkokatot
Kiiltoaste

Värejä valittaessa on otettava huomioon kiiltoeron vaikutus väriaistimukseen. Kiillon lisääntyessä värin kylläisyys kasvaa ja samalla muuttuu vaaleus-tummuusaste. Toinen asia, johon maalin kiilto vaikuttaa, on maalipinnan puhdistettavuus. Karkea sääntö on, että mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se myös kestää puhdistamista.

Ei määritelty
Purkkikoko 5 l
Ohenne Vesi
Peittävä/Kuultava Kuultava
Riittoisuus m²/l 4-7 m²/l valmista käyttöliuosta

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 - Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 - Irriterar huden.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 - Undvik att inandas dimma/ångor.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja