Lataa
Saunapesu Tikkurila Supi
Alk. 8 90

Saunapesu Tikkurila Supi

Tikkurilan Supi Saunapesu on tehokas mutta hellävarainen puhdistusaine. Se desinfioi ja valkaisee puupinnat sekä liuottaa kalkkia laattapinnoilta. Saunapesu soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen. Ennen pinta...
Alk. 890 
17.8 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 = 0.5 l

Saunapesu Tikkurila Supi

Tikkurilan Supi Saunapesu on tehokas mutta hellävarainen puhdistusaine. Se desinfioi ja valkaisee puupinnat sekä liuottaa kalkkia laattapinnoilta. Saunapesu soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen.

Ennen pintakäsittelyä on aina tärkeää puhdistaa pinnat tarkoituksenmukaisella tavalla. Saunassa tähän tarkoitukseen sopii Supi-tuoteperheen oma pesuaine, Supi Saunapesu. Toisin kuin useimmat pesuaineet, se on hapan. Se desinfioi ilman klooria ja poistaa tehokkaasti kalkkisaostumia.

Tuotenumero M60225579
Tuotemerkki Tikkurila

Muista aina pestä saunan puupinnat ennen pintakäsittelyä! Huuhdo pesun jälkeen runsaalla lämpimällä vedellä ja anna pintojen kuivua hyvin ennen pintakäsittelyä / hiontaa.

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 - Vältä höyryn hengittämistä.
P280 - Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta.
P285 - Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä.
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddangivelser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P261 - Undvik att inandas ångor.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P285 - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha..
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja