Lataa
Saunatuoksut Emendo 4 x 10 ml ja puinen seinäteline
10 50

Saunatuoksut Emendo 4 x 10 ml ja puinen seinäteline

Puisessa seinätelineessä saunatuoksut Eukalyptus, Koivu, Savusauna ja Terva 10 ml. Saunatuoksut sisältävät 100% eteerisiä öljyjä, luonnon tervaa sekä luonnon koivu-uutetta. Lisää 2–6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti tu...
1050 
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään

Saunatuoksut Emendo 4 x 10 ml ja puinen seinäteline

Puisessa seinätelineessä saunatuoksut Eukalyptus, Koivu, Savusauna ja Terva 10 ml. Saunatuoksut sisältävät 100% eteerisiä öljyjä, luonnon tervaa sekä luonnon koivu-uutetta. Lisää 2–6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti tuoksuvista saunahetkistä.

Tuotenumero 33630410
EAN-koodi 6417892021053
Tuotemerkki Emendo
Väri Puu
Lisätiedot Pakkauskoko: 4 x 10 ml
Tilavuus (l) 0,1
Tyyppi Löylytuoksut

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H302: Haitallista nieltynä.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233: Säilytä tiiviisti suljettuna.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331: EI saa oksennuttaa.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Lisävaaralausekkeet:
EUH210: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser, om det kan göras lätt. Fortsätt att skölja.

Kompletterande faroangivelser:
EUH210: Säkerhetsdatablad lämnas vid begäran.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Pirkkala 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Raisio 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja