Lataa
Saunatuoksut Emendo Huurre ja Loiste
10 95

Saunatuoksut Emendo Huurre ja Loiste

Rentouttaviin saunahetkiin. Sisältää 10 ml Huurre- ja 10 ml Loiste -saunatuoksuja. Lisää 2–6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti tuoksuvista saunahetkistä.
1095 
547.5 €/l
Voit syöttää haluamasi määrän tähän kenttään
1 kpl = 0.02 l

Saunatuoksut Emendo Huurre ja Loiste

Rentouttaviin saunahetkiin. Sisältää 10 ml Huurre- ja 10 ml Loiste -saunatuoksuja. Lisää 2–6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti tuoksuvista saunahetkistä.

Tuotenumero 61142404
EAN-koodi 6417892021039
Tuotemerkki Emendo
Väri Sininen
Lisätiedot Pakkauskoko: 2 x 10 ml
Tilavuus (l) 0,01
Tyyppi Löylytuoksut
  • Sisältää: Eteerisiä öljyjä, Dipenteeni

Huomiosana: Vaara

Vaaralausekkeet:
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P233: Säilytä tiiviisti suljettuna.
P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P331: EI saa oksennuttaa.
P303 + P361 + P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P233: Behållaren ska vara väl tillsluten.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

 
Valitse tavaratalo Jatka ostoksia
Espoo Valitse Valittu
Rusthollarinkatu 6 02270 Espoo 020 6300 830 Ma - Pe 07:00 - 21:00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.espoo@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Lahti Valitse Valittu
Simolanmutka 5 15680 Lahti 020 6300 850 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.lahti@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Oulu Valitse Valittu
Kaakkurinkulma 2 90410 Oulu 020 6300 840 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.oulu@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Tampere Valitse Valittu
Palmrothintie 4 33950 Tampere 020 6300 820 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.tampere@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Turku Valitse Valittu
Kuloistentie 1 21280 Turku 020 6300 810 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.turku@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja
Vantaa Valitse Valittu
Tammiston kauppatie 19 01510 Vantaa 020 6300 800 Ma - Pe 7.00 - 21.00
La 9.00 - 18.00
Su 10.00 - 18.00
info.vantaa@bauhaus.fi
Ajo-ohjeet Lisätietoja